10 tips- stärk ditt virtuella team på distans

siffran 10

Distansarbetet blir en allt vanligare del av folks vardag  och de flesta av oss jobbar mycket i Teams, Slack eller andra plattformar. Det är verktyg som är under ständig utveckling just nu och som uppdateras med nya appar och tillägg dagligen. Att implementera och använda detta i vårt dagliga arbete kan hjälpa oss att hitta […]

Hjälp, hur bygger jag effektiva team?

bild av effektivt team

En tydlig skillnad mellan att vara chef och medarbetare är att som chef är din framgång, till stor del, beroende av ditt teams effektivitet och produktivitet. Som medarbetare har man sina individuella mål och ska jobba för att nå dessa vilket innebär att behovet av andra är mindre. Som chef är dock dina målsättningar ofta […]

7 avgörande områden där feedback förstärker ditt ledarskap

I över 25 år har jag och mitt team arbetat för att hjälpa organisationer och deras chefer att förstärka sitt ledarskap och, på så vis, bygga organisationer där medarbetare når sin fulla potential. Att leda ett team är svårt, att hålla alla motiverade och skapa förutsättningar att kunna prestera på topp är riktigt utmanande. Chefskap […]

Regelbunden kontakt stärker distansledarskapet

Storesupport

Maria Leak är konsultchef på Storesupport – ett företag med huvudkontor i Stockholm och med kontor i både Göteborg och Malmö. Koncernen startades år 2000 och har runt 1500 medarbetare. De erbjuder tjänster inom detaljhandelssektorn där deras konsulter jobbar för att göra detaljhandelsbranschen effektivare och lönsammare. Många av konsulterna jobbar i matvarubutiker på heltid eller […]