FLOURISH PULSE

Pulsmätning
för ditt team

Mät, följ upp och agera på dina medarbetares välmående och engagemang i realtid! Med Flourish Pulse får du ett forskningsbaserat set av frågor som tydligt visar hur teamet mår och presterar just nu. 

Återkommande pulsmätning i jämna intervall utgör en grund att basera ditt ledarskap på. Du får en baseline utefter vilken du kan fördjupa dig i förbättringsområden genom Focus Areas eller direkt ta proaktiva beslut. 

flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang Pulsmätning för ditt team

Flourish Pulse – Frågor

Prestation
Delaktighet
Förutsättningar
Framsteg
Feedback
Ambassadörsskap
Förutsättningar
Ambassadörsskap
+
Skapa egen Pulsfråga
Flourish Pulse - Pulsmätning för dina medarbetare

Pulsmätning som visar engagemang

I 24 stycken forskningsbaserade nyckelfrågor, paketerade i en smidig och okomplicerad Feedback Chat, mäter Flourish Pulse teamets sammanlagda engagemang & arbetsmiljö.

Våra noga utvalda parametrar ger dig viktiga insikter om dina medarbetare vilka hjälper dig utveckla ditt ledarskap samt bygga ett effektivt och välmående team.
Den stora nyttan är förståelsen du får för teamets utmaningar och styrkor samt möjligheten att följa trenden av detta över tid.

Mät, Följ upp & Agera

I Flourish Metrics får du i ett intuitivt och avskalat gränssnitt en tydlig sammanställning av pulsmätningen. Du ser snabbt både trender över tid samt hur ditt team mår och presterar just nu. Djupdyk i analys eller ta proaktiva beslut direkt!
Baserat på resultaten i de olika nyckelfrågorna får du dessutom tips och hjälp i hur du kan bryta en negativ trend eller förstärka de styrkor som ditt team besitter.

Pulse

🚨 Take Action

💡 Proactive

💡 Proactive

💡 Proactive

💡 Proactive

🚨 Take Action

flourish ledarskap och engagemang Pulsmätning graf

Inkludera egna frågor i pulsen

Vi vet att alla team är unika. Kanske har just ditt grupp en stående utmaning som du löpande vill mäta och följa upp?
Komplettera din pulsmätning
I Flourish Pulse kan du därför inkludera två stycken extra frågor i din pulsmätning. Perfekt för den engagerade ledaren som känner sitt team och ambition att nå resultat.

Skapa egen Pulsfråga

Titel

Uppskattning Samarbete Distansarbete Ägandeskap

Pulsfråga

Överlag, hur bra skulle du säga att gruppens samarbete fungerar efter införandet av permanent distansarbete?

Mycket dåligt
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Perfekt
Spara & inkludera

Granska Chat

Överlag, hur bra skulle du säga att gruppens samarbete fungerar efter införandet av permanent distansarbete?
0 = Mycket dåligt, 10 = Perfekt
7
OK, tack för ditt svar!

Redo att ta pulsen på ditt team?

Boosta ledarskap och engagemang