FLOURISH LEDARPORTAL

Insikter för teamledare

Led dina medarbetare till gemensam framgång! I Flourish har du som teamledare tillgång till alla verktyg du behöver för att utveckla ett systematiskt, agilt och datadrivet ledarskap.

Ledarportalen är navet i ditt arbete med feedback och engagemangsbygge i Flourish. Här hanterar du ditt team, väljer fokusområden, schemalägger Chats och skapar dialog med dina medarbetare. I det intuitiva gränssnittet med fokus på agerbarhet skapas värde – inte arbetsbelastning.

flourish ledarskap och engagemang My Team för Teamledare
flourish ledarskap och engagemang Metrics för teamledare
flourish ledarskap och engagemang Feedback Chatbox för teamledare
flourish ledarskap och engagemang Focus Areas för Teamledare
flourish ledarskap och engagemang

My Team

Lägg till dina medarbetare och definiera grundkriterierna för ditt team. Enkla, snabba inställningar som får stor effekt! När Flourish får veta lite om din teamstorlek, gruppsammansättning och din erfarenhet som teamledare anpassar mjukvaran sina inställningar. Rekommendationer och filter justeras automatiskt utefter ditt teams unika förutsättningar.

Bjud in dina medarbetare med ett autogenererat sms, och de kan sen välja fritt vilken chattkanal som passar dem allra bäst. Flourish kan chatta i Microsoft Teams, Slack, Facebook Messenger, Workplace by Facebook samt självklart via sms och email.

Bjud in dina medarbetare med ett autogenererat sms, och de kan sen välja fritt vilken chattkanal som passar dem allra bäst. Flourish kan chatta i Microsoft Teams, Slack, Facebook Messenger, Workplace by Facebook samt självklart via sms och email.

Flourish Chats

flourish ledarskap och engagemang

Flourish Pulse

Flourish Pulse är ett forskningsbaserat index för engagemang utformat som en smidig Flourish Chat. 

Med 24 st standardiserade frågor ger detta en agerbar, konkret och tydlig mätning för att identifiera nycklar till ett framgångsrikt team.

flourish ledarskap och engagemang

Focus Areas

Hjärtat i Flourish. Focus Areas är små, enkla och snabba Feedback-chats med stort värde!

Med över 100 olika ämnesinriktningar att välja mellan kan du som teamledare mäta nyckelfaktorer inom arbetsmiljöspektrats alla områden.
flourish ledarskap och engagemang Focus Areas Research

Filtrera

Genom anpassade filter hittar du rätt Focus Area för just ditt team.

Schemalägg

flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang

Jan

feb
mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Förbättringsförslag och agerbar data aggregeras i realtid vilket lägger grunden för agila beslut och starkare team.

Filtrera

Genom anpassade filter hittar du rätt Focus Area för just ditt team.

Schemalägg

Förbättringsförslag och agerbar data aggregeras i realtid vilket lägger grunden för agila beslut och starkare team.

flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang

Jan

feb
mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Chatbox | Archive | Actionplan

flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
NY FEEDBACK: Jag föreslår one-to-ones samt en 5 minuters check-in varje dag 🕑. Då kommer hemarbetet underlättas!

DITT SVAR:
Hej, riktigt bra förslag, tack! Jag ser till att boka upp en stående tid för vår chack-in. /Ann

NY FEEDBACK: Det låter bra! Tack! 💪🙏

Feedback Chatbox

Ett närvarande, transparent och engagerat ledarskap grundas i dialog mellan individer. Flourish chatbot initierar dialogen med dina medarbetare, men det är i Feedback Chatbox som du håller den levande!
Närvarande Teamledare
I Chatbox kan du som teamledare arbeta systematiskt med medarbetardialogen, vilket leder till ett mer proaktivt, transparent och närvarande ledarskap.

Flourish Metrics

Som teamledare vill du ha insikter som skapar värde, inte tungrodd och komplicerad analys som ökar arbetsbelastningen. Med Flourish Metrics får du i ett intuitivt och avskalat gränssnitt en tydlig inblick i hur ditt team mår och presterar just nu. 

Agilt & databaserat ledarskap

All data uppdateras i realtid vilket gör att du kan reagera och ta beslut baserat på de senaste resultaten från ditt team.

Pulse | Focus Areas

🚨 Take Action

💡 Proactive

💡 Proactive

💡 Proactive

💡 Proactive

🚨 Take Action
flourish ledarskap och engagemang
6,0
flourish ledarskap och engagemang trend graph
🚨 Take Action!
flourish ledarskap och engagemang
3,0
flourish ledarskap och engagemang
8,0
flourish ledarskap och engagemang

5,0

flourish ledarskap och engagemang

7,0

flourish ledarskap och engagemang

9,0

flourish ledarskap och engagemang

4,0

Team Dashboard

flourish ledarskap och engagemang trend graph
Förbättringsförslag
Praise
Joel hyllades!
8
Lisa hyllades!
4
John hyllades!
2
Resultat Focus Areas
flourish ledarskap och engagemang
3,0
flourish ledarskap och engagemang
8,0
flourish ledarskap och engagemang Focus Area Collaboration
6,0
Kommande Focus Areas
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
v 08
v 09
v 10
v 11

v 12

v 13

v 14

flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
v 08
v 09
v 10
v 11

Team Dashboard

För att lyckas i sitt uppdrag som teamledare är det avgörande att skapa engagemang i hela gruppen och få alla medarbetare involverade i den gemensamma utvecklingen

Involverande & Transparent ledarskap

Team Dashboard är engagemangscentret där du som teamledare kan involvera hela gruppen i det arbete som krävs för att nå framgång. Team Dashboard ger dig en snabb överblick över alla delar av Flourish och tillåter dig att styra vad du vill dela med ditt team.

Redo att testa Flourish?
Boosta engagemang & ledarskap i ditt team