Agilt ledarskap

I dagens komplexa och snabbrörliga värld behövs ett ledarskap som främjar innovation, samarbete och snabba beslut. Agilt ledarskap är vägen dit. Men vad betyder det att leda agilt? Och hur blir man en agil ledare?

Vad är agilt ledarskap?

Låt oss börja från början. Det agila tankesättet utvecklades för att ge organisationer bättre förutsättningar att snabbt kunna ställa om och anpassa sig till en allt mer oförutsägbar och föränderlig omvärld. Metoden togs fram i IT-branschen på tidigt 2000-tal, som en reaktion mot trögrörliga och komplexa planeringsmetoder.

I dag väljer allt fler företag att börja jobba agilt – och vägen dit går via ledaren. Den agila ledarens roll är att finnas till hands för coachning och inspiration, inte för detaljstyrning. Målet är att skapa engagerade och självorienterade team som jobbar mot ett gemensamt mål – för ökad produktivitet och kvalité.

flourish ledarskap och engagemang
*Agilt ledarskap

Ordet ”agil” kommer från engelskans ”agility” och står för rörlighet och snabbhet. Inom en organisation handlar det om att ge verksamheten förutsättningar att snabbt kunna ställa om och anpassa sig till omvärldens förändringar.

Vad skiljer agilt från traditionellt ledarskap?

Ett sätt att definiera agilt ledarskap är att jämföra det med hur det fungerar i mer traditionella organisationer.

Traditionellt

Agilt

Det traditionella ledarskapet är hierarkiskt, med en chef i toppen som tilldelar arbete och kontrollerar resultatet.

Den agila chefen är mer som en coach som med hjälpande hand skapar förutsättningar för sina medarbetare att kunna göra ett bra jobb. Grunderna i det agila arbetssättet är tillit, förtroende och samarbete.

flourish ledarskap och engagemang

Traditionella organisationer mäter för att uppnå uppsatta mål.

Agila organisationer mäter för att få en god förståelse för hur organisationen mår i syfte att utvecklas och bli ännu bättre.

flourish ledarskap och engagemang

Traditionell styrning har som utgångspunkt att motivera genom yttre belöningar

Agilt ledarskap bygger på inre motivation och engagemang från medarbetarna.

flourish ledarskap och engagemang

Ett traditionellt arbetssätt innebär ofta omfattande dokumentationer, långa beslutskedjor och detaljerade kravspecifikationer.

I agil styrning är det förmågan att snabbt kunna anpassa arbetet efter föränderliga krav som är det viktigaste.

flourish ledarskap och engagemang

Varför leda agilt?

Nöjdare kunder

Agila organisationen kan lättare och snabbare ställa om för att möta de föränderliga krav som marknaden, kunder och omvärlden ställer. Det ökar kvalitén i leveransen och ger nöjdare kunder.

Gladare medarbetare

Med ett agilt ledarskap får du gladare medarbetare, som tillåts jobba mer självständigt i multidisciplinära team.

Bättre samarbete

Genom att låta teamet självt hitta lösningar stärks samarbetsförmåga och självförtroende. Det uppmuntrar också till ett gemensamt arbete för att utveckla företaget mot samma mål.

Ökad effektivitet

Ett agilt arbetssätt ökar effektiviteten i produktionen genom en snabbare anpassning till nya metoder och mer motiverade medarbetare.

 

Hur leder man agilt?

Det agila arbetssättet utgår från teamet och snabba beslutsprocesser långt ut i organisationen. Men du som ledare har en avgörande roll att ge rätt förutsättningar för att teamet ska lyckas. Så, hur gör man det?

flourish ledarskap och engagemang
Tips! Sveriges största fackförbund för chefer inom välfärden, Vision, har en snabb och enkel checklista där du kan bocka av hur agil du är i ditt ledarskap. Kolla in den här » 

Relaterade artiklar

FAQ

Ja. I vår moderna värld ställer globalisering och digitalisering större krav på verksamheter i alla branscher att snabbt kunna anpassa sig till förändringar som sker på marknaden. Grunden i det agila ledarskapet är att främja innovation och samarbete och dra nytta av varje medarbetares fulla potential. Alla typer av organisationer kan dra nytta av ett agilt ledarskap.

Forskning har visat att ett agilt ledarskap ger nöjdare medarbetare som samarbetar bättre. På individnivå behövs alltid en viss flexibilitet – och grunden i det agila ledarskapet är att ge det stöd som teamet och medarbetarna behöver. Ett agilt ledarskap behöver alltid anpassas till de olika behov och önskemål som varje enskild medarbetare har och där kan vissa behöva mer stöd än andra.

En god och kontinuerlig kommunikation mellan team och ledare är en grundpelare i ett agilt ledarskap. Genom Flourish kan du som ledare att föra en löpande dialog med ditt team genom befintliga kommunikationskanaler som Slack, Messenger och Teams. Smarta funktioner hjälper dig att sätta in rätt stöd, i rätt tid. Flourish låter dig samla in feedback och få input från teamet för att ni tillsammans ska hitta idéer och förbättringsförslag som för er framåt. Vill du veta mer?