flourish ledarskap och engagemang Flourish_Teamledare_header-start

LEDARE I FOKUS:

Mikael Lingstadaas om att skapa engagerade team

Dela på Facebook »
Dela på Linkedin »
engagerade team flourish Mikael Lingstadaas

Att skapa engagerade team där alla strävar mot samma mål. Det är ledarens viktigaste uppgift enligt Mikael Lingstadaas, verkstadschef på kollektivtrafikoperatören Arriva. En god kommunikation och ett engagerande ledarskap är nyckeln för att lyckas. 

Medarbetare som tycker om att gå till sitt jobb skapar de bästa förutsättningarna för goda prestationer. Det är Mikael Lingstadaas övertygelse. Han är verkstadschef på Arriva, en av Europas främsta operatörer inom kollektivtrafik, och leder ett team på 42 medarbetare som ansvarar för servicen av många av de bussar som trafikerar Stockholmsområdet. 

”En engagerad personalstyrka är a och o. Särskilt i den här branschen. Vi jobbar med kollektivtrafik och behöver ständigt vara på tårna och göra ett bra jobb för att säkerställa en hög trafiksäkerhet och att bussarna är klara i tid”

– Mikael Lingstaads, verkstadschef på Arriva

Ett annorlunda ledarskap

Mikael Lingstadaas leder inte bara ett stort team. Medarbetarna är även utspridda på tre siter, i Åkersberga, Vallentuna och Täby – och jobbar treskift. Hur gör man för att leda ett så stort team som dessutom är så utspridda?

– Det är väldigt utmanande och kräver ett annorlunda ledarskap. Jag har tidigare jobbat inom byggbranschen med ett team på en fast plats. Nu har jag personal på treskift på tre olika områden. Man behöver säkerställa att det finns en ledning i varje skift och jag har en väldigt stark ledningsgrupp som jobbar ute på siterna. Att ha en kontinuerlig och tydlig kommunikation är också viktigt, säger Mikael Lingstadaas.

Lyhördhet skapar engagerade team

Att lyssna in sin personal och vara lyhörd för deras önskemål och förbättringsförslag är viktigt, tycker Mikael Lingstadaas, men det kräver också lite fingertoppskänsla. 

– Engagerade medarbetare är en stor tillgång som behöver förvaltas väl, men det är många som har önskemål och saker de vill få igenom. Vi kan inte tillmötesgå allt men jag tror att det alltid är viktigt att lyssna och förklara vad vi kan göra och inte – och varför. Att vara konstruktiv och tydlig i sitt ledarskap är viktigt, framför allt när man kommunicerar till en grupp, säger han. 

Engagera teamet genom Flourish

Under en sexmånadersperiod testade Mikael och hans team Flourish för att få ett snabbare sätt att kommunicera med varandra, engagera teamet och samla in feedback. Möjligheten att samla in feedback genom befintliga kanaler som Teams, Slack eller Facebook Messenger underlättade implementeringen. 

– Det är ett väldigt modernt och bra sätt att nå ut till hela gruppen, kunna ställa specifika frågor och mäta hur medarbetarna upplever sin arbetsvardag och vad som kan bli bättre, säger Mikael Lingstadaas. 

Upplägget planerades för att passa teamet och deras arbetsvardag. 

– Vi i ledningsgruppen planerade vilken typ av frågor vi skulle få ut till våra medarbetare. Vi skickade ut frågorna på torsdagar och gick sedan igenom och besvarade feedbacken under veckan därpå. Om jag fick in flera synpunker som rörde samma sak kunde jag gå vidare och köra en action som vi presenterade på ett större möte måndagen därpå, berättar Mikael Lingstadaas. 

Actions som ger snabb effekt

Under perioden som teamet testade Flourish förbättrades flera mätvärden såsom performance, feedback och samarbete. Flera förbättringsförslag gav också snabbt effekt. Det visade sig till exempel att medarbetarna tyckte att den fysiska arbetsmiljön påverkades negativt av att bussarna var alltför smutsiga undertill och efterlyste en ordentlig tvätt av bussarnas chassi för en bättre arbetsmiljö och förbättrad hållbarhet för bussarna. 

– Frågan som gick ut var ”hur bra har du trivts på jobbet senaste veckan?”. Många gav feedbacken att bussarnas chassi behöver en rejäl rengöring, all den smuts som samlas där försvårar arbetet under bussen, så vi tog en action på detta, berättar Mikael Lingstadaas.

En kampanj startades där alla bussarna fick sig en rejäl högtryckstvätt undertill – och responsen från medarbetarna var mycket positiv

flourish ledarskap och engagemang Mikael Lingstadaas

Med människan och teamet i fokus

Fokuset på människan och teamet har Mikael Lingstadaas med sig sedan barnsben men att bli chef har aldrig varit ett mål i sig. 

– Det har nog växt fram. Jag har märkt att jag är bra på att leda folk och har lätt för att komma överens med människor. Att vara en del av ett lag har alltid varit viktigt för mig, säger han. 

Han gör flera kopplingar mellan ledarskap och lagidrott. Förutom att vara chef är Mikael Lingstadaas även handbollsspelare i allsvenskan och har hållit på med lagidrott sedan barnsben.

– Man måste vara sammansvetsade som lag för att prestera bra. Det gäller både inom idrott och i näringslivet, säger han. 

I branscher där medarbetarna är utspridda – geografiskt och i tid – kan det vara extra utmanande. Där tror han att Flourish är ett extra viktigt verktyg.

– Att ha ett sätt att snabbt och enkelt kunna kommunicera med varandra och fånga upp medarbetares önskemål är väldigt värdefullt i branscher som vår, säger Mikael Lingstadaas.

Läs mer om våra andra ledarskapsporträtt

vill du veta mer om Flourish?

Boosta engagemang
& ledarskap i ditt team

flourish ledarskap och engagemang Tjej i bubbla

KUNDPORTRÄTT:

Inspireras av fler visionära ledare:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies och GDPR