Agerbar feedback som du kan lita på

Över 100 forskningsbaserade frågeområden med fokus på kritiska utvecklingsområden för ditt team. Alla frågor är framtagna av HR-experter och baseras på forskning. Resultatet är konkret och agerbar feedback genom svar från dina medarbetare 

flourish ledarskap och engagemang Feedback som du kan lita på
0 +
forskninsbaserade fokusområden med frågor som ger dig insikter om ditt team

Agera på konkret feedback

Flourish lägger fokus vid action framför tungrodd analys. Våra forskningsbaserade frågor har skrivits utifrån ett output-perspektiv, dvs att både kvantitativ och kvalitativ feedback genererar svar där en tydlig åtgärd alltid ska finnas. Detta betyder att oavsett om ditt team uppvisar starka eller svaga resultat inom ett område skall det vara lätt för dig att både förstå, och få hjälp med, hur du kan agera för att förstärka positiva resultat eller vända på negativa trender.

Flourish använder chattkonversationer som plattform för att skapa dialog med dina medarbetare; ett format som gruppens individer är vana att använda. Detta leder till mindre friktion och underlättar för medarbetarna att bidra med konkreta och agerbara förbättringsförslag som du kan lita på i ditt ledarskap och utvecklingsarbete.

flourish ledarskap och engagemang
NY FEEDBACK: Jag upplever att vi just nu har alldeles för hög arbetsbelastning! Vi hinner nästan aldrig det som är inplanerat för dagen! Hela Teamet är riktigt stressande! 😵 😰
DITT SVAR:
Hej! Tack för att du gör mig uppmärksam på situationen! Jag pratar med ledningen, så ser vi till att ha förslag på lösning innan mötet nästa måndag!  /Johan
NY FEEDBACK: Det låter bra, Tack!  💪 🙏
flourish ledarskap och engagemang Best Practice Management
Hej! 👋 En snabb fråga!
Hur bra är ni som team på att planera och strukturera arbetet?
0=Inte alls. 10=Helt lagom
9
Det var ett väldigt positivt svar! Vad är det som gjort er så duktiga på planering och struktur? 🙂

Följ best practice

Att kartlägga teamets svagheter och förbättringsområden samt agera på dessa är en grundförutsättning och helt avgörande för att lyckas. Det kan dock var lätt att fastna i denna problembeskrivning och helt glömma bort något som är lika viktigt: Att ta reda på- och synliggöra vad gruppen faktiskt gör riktigt bra!

Med Flourish best-practise-management© identifierar mjukvaran era starkaste områden redan i chatten och hjälper medarbetarna att lyfta dessa styrkor och framsteg. Dessa små vinster hjälper både dig som ledare och skapar engagemang i hela teamet. Det blir tydligt för alla vad ni redan gör bra och hur ni skall agera för att ta tillvara på dessa styrkor.

Bygg en feedbackkultur

Vi är övertygade om att dina medarbetare varje dag gör ett aktivt val att vara närvarande och engagerade i teamets utveckling och framgång. Om de inte känner sig hörda, värderade eller stöttade kan de tappa denna motivationen, med sjunkande välmående och individuella prestationer som följd. Resultatet blir ofrånkomligen att teamets chanser att nå gemensam framgång drastiskt minskar.
Att ge dina anställda möjlighet att frekvent dela med sig av sin röst, sina bekymmer och behov samt visar att du tar detta på allvar och omgående agerar är nyckeln till framgång! Om du dessutom kan kombinera proaktiva, anonyma mätningar med återkopplande samtal i grupp och individuellt lägger du grunden för en välmående feedbackkultur. Med denna på plats och kontinuerligt underhållen blir ditt jobb som ledare både lättare och mycket roligare!
flourish ledarskap och engagemang Kultur byggd på feedback
flourish ledarskap och engagemang Forskningsbaserat ledarskap
flourish ledarskap och engagemang Focus Areas Research

Led ditt team forskningsbaserat

Det är inte lätt att vara ledare. Hur fångar jag upp missnöje eller disharmoni i gruppen? Vilka frågor skall jag ställa för att få raka svar tillbaka? Att minimera friktion och skapa synergier där teamets styrkor tillåts stå i centrum är en utmaning.

Med Flourish blir ditt jobb lättare! I verktyget får du tillgång till en forskningsbaserad frågekatalog med över 100 olika chattkonversationer i fokusområden som täcker hela arbetsmiljöspektrat. Våra frågor är baserade på svensk- och internationell forskning och framtagna med hjälp av ledande HR-experter.

Varför Flourish?

flourish ledarskap och engagemang leader

Stärkt ledarskap

Med Flourish i ryggen får du alla verktyg du behöver för att ta nästa steg i ditt chefsskap!

flourish ledarskap och engagemang Team Commitment

Engagerat team

Flourish lägger grunden för ett ökat engagemang, välmående och prestation i ditt team.

flourish ledarskap och engagemang Mätbart engagemang - Medarbetarundersökning i relatid

Mätbarhet

Flourish hjälper dig ta bättre beslut genom datadriven analys och rekommendationer.

flourish ledarskap och engagemang

Utforska Flourish

Okomplicerat och rakt på!
5 enkla steg till engagemang och effektivare team genom feedback.