FLOURISH FOCUS AREAS

Rätt fokus för
effektiva team

Focus Areas är små, enkla och snabba Feedback chats med stort värde! Med över 100 olika forskningsbaserade ämnen att välja mellan är det inte svårt att hitta rätt fokus för just ditt team.

Genom att kombinera mätbar data med kvalitativ, agerbar  feedback kan du följa trender och agera på insikter. Allt paketerat i en supersmidig Flourish Chat som endast tar ca 30 sekunder för dina medarbetare att besvara. Mindre arbetsbelastning och mer värde helt enkelt!

flourish ledarskap och engagemang Focus Areas för effektiva team
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
Genom att kombinera mätbar data med kvalitativ, agerbar feedback kan du följa trender och agera på insikter. Allt paketerat i en supersmidig Flourish Chat som endast tar ca 30 sekunder för dina medarbetare att besvara. Mindre arbetsbelastning och mer värde helt enkelt!
Hur bra är ni som team på att planera och strukturera arbetet?
0=Inte alls. 10=Helt lagom
9
Kul! Vad har gjort er så bra på planering och struktur? 🙂
Våra dagliga stand-ups har verkligen gjort skillnad! 💪
Tack! Finns det någon konkret åtgärd som skulle göra er ännu ännu bättre på detta?

Snabb data & djupa insikter

Frågemetodiken som Flourish Focus Areas baseras på är enkel men beprövad. Den har visat sig vara framgångsrik och legat till grund för utvecklingen av effektiva team över hela världen.
I Flourish är den paketerad i en chattkonversation där grundstommen i mätningen utgörs av ett frågepaket med 3 huvudfrågor som standard.
1.
Skalfråga ger
mätbar data
Att ställa en skalfråga är viktigt för att säkerställa mätbarhet i det ämne du vill utforska.
Medarbetarna ombeds vikta sitt svar på en 10-gradig skala. Det kan vara allt från hur man upplever teamets samarbete eller arbetsbelastning till något mer specifikt som kvaliteten på företagets säljmaterial.
2.
Motiveringsfråga
ger insikter
Baserat på det viktade svaret ombeds medarbetaren att motivera sitt val genom fritext. På detta sätt kan du som teamledare få förståelse för individen och gruppens svar. Troligtvis kan du se mönster som är återkommande för både höga och låga poäng.
3.
Utvecklingsfråga
ger konkreta förslag

Avslutningsvis har medarbetaren valet att reflektera kring ämnet och utveckla sitt svar. Frågan syftar till att ge dig som teamledare konkreta förbättringsförlsag. Dessa kan du sedan arbeta med direkt i ditt ledarskap eller använda som grund för fortsatt dialog med teamet.

Skapa egna frågor

Även med 100-tals fokusområden inom hela arbetsmiljöspektrat till förfogande kan utmaningar uppstå som kräver mätningar helt specifika för just ditt team. 

Unika Focus Areas för effektiva team
Flourish låter dig därför bygga helt egna Focus Areas anpassade efter era förutsättningar. Självklart blir du i den smidiga chattbyggaren guidad genom varje steg.
Dina specialbyggda Focus Areas går sedan att använda löpande för schemaläggning, uppföljning och analys.
Resultatet är en högkvalitativ chattkonversation unik för ditt team med förutsättningar för mätbar data, agerbar feedback och i slutändan ett mer effektivt team.

Skapa egen Focus Area

Titel

Mätning av flytten lönen målsättningen teamaktiviteter

Skalfråga
I sin helhet, hur upplever du teamets chanser att nå de nya målen vi satt upp? 🎯
Omöjligt
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Lätt
Inkludera Motiveringsfråga?
Ja
nej
Utvecklingsfråga
Har du något konkret förslag på hur vi som team skall arbeta för att nå de nya målen? 🤔
Spara Focus Area
Granska Flourish Chat
Hej
I sin helhet, hur upplever du teamets chanser att nå de nya målen vi satt upp? 🎯
7
Har du något konkret förslag på hur vi som team skall arbeta för att nå de nya målen? 🤔
flourish ledarskap och engagemang Focus Areas Research

100+ Focus Areas i Flourish

Skapa konto och börja utforska nu