Utforska Flourish
Steg för steg

Flourish hjälper dig mäta, följa upp och agera på insikter från dina medarbetare. Genom fem enkla steg stärker du ditt ledarskap, får värdefull data om teamets välmående och bygger engagemang för ökat resultat.
flourish ledarskap och engagemang medarbetare
flourish ledarskap och engagemang flourish_symbol
flourish ledarskap och engagemang Give Praise
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
Flourish hjälper dig mäta, följa upp och agera på insikter från dina medarbetare. Genom fem enkla steg stärker du ditt ledarskap, får värdefull data om teamets välmående och bygger engagemang för ökat resultat.

1

Bygg ditt team

Bjud in medlemmar och bygg ditt team. Varje medarbetare väljer var de vill chatta, exempelvis i Slack, Microsoft Teams eller Messenger.

flourish ledarskap och engagemang
Chatkanaler
Inga appar, inga nya jobbiga lösenord! Varje medarbetare väljer själv vilken kanal de vill chatta i.
= Personligt och hög svarsfrekvens!
My Team
Lägg till dina medarbetare och definiera grundkriterierna för ditt team. Enkla, snabba inställningar som får stor effekt! Rekommendationer och filter justeras automatiskt utefter ditt teams unika förutsättningar.
2
Välj fokus
Välj att göra en standardiserad pulsmätning eller skapa dialog genom någon av över 100 olika fokusområden.
flourish ledarskap och engagemang Focus Areas
flourish ledarskap och engagemang Flourish Pulse
flourish pulse

Optimerad för mätbarhet och trendanalys. Chats med 6 st standardiserade kvantitativa frågor som tar pulsen på ditt team.

focus areas
Hjärtat i Flourish. Focus Areas är små, enkla och snabba Feedback-chats med stort värde! Forskningsbaserad frågemix för data­analys, agerbar feedback och förbättringsförslag. Med över 100 olika ämnesområden finns det något för alla teams unika behov.
3
Samla feedback

Schemalägg och låt sen Flourish Chatbot automatiskt samla in mätbar data och agerbar feedback från dina medarbetare.

Flourish Pulse - Pulsmätning för dina medarbetare
NY FEEDBACK: Jag föreslår one-on-ones samt en 5 minuters check-in varje dag 🕑. Då kommer hemarbetet underlättas!
Flourish Chatbot

Med ett informellt och direkt språk känns chattkonversationen med Flourish naturlig och okomplicerad. Dessutom tar det bara i snitt ca 30 sekunder för medarbetarna att svara på frågorna. Svårslaget smidigt!

Anonymitet
Alla svar från dina medarbetare är helt anonyma. Detta skapar en grund för rättvisande data och en större mängd ärlig feedback som går att lita på.
4
Agera på insikter
Insamlad data presenteras för dig i Ledarportalen – ett okomplicerat gränssnitt för trend­analys och värdefulla insikter. Här läggs grunden för förbättrings­åtgärder och dialog.
flourish ledarskap och engagemang ledare
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang trend graph

🚨 Take Action

flourish ledarskap och engagemang
flourish metrics
All data presenteras för dig i realtid i Flourish Metrics – ett okomplicerat gränssnitt för trend­analys och värdefulla insikter. Flourish ger dig tips och förslag baserat på ditt team och mätningarnas resultat.
flourish chatbox
I Flourish Chatbox samlar du dina konversationer och svarar på feedback och förbättringsförslag. Du skapar ett aktivt, transparent ledarskap baserat på dialog.
5
Driv engagemang
Flourish levererar smarta funktioner för att skapa ett inkluderande ledarskap och driva engagemang tillsammans med hela teamet.
flourish ledarskap och engagemang Forskningsbaserat ledarskap
flourish ledarskap och engagemang Dashboard
flourish ledarskap och engagemang Give Praise
flourish ledarskap och engagemang Give Feedback
TEAM DASHBOARD​
Direkt från sin Flourish Chat har alla tillgång till Team Dashboard – Engagemangscentret där man kan följa sin och teamets statistik, rösta på förbättringsförslag och stämma in i hyllningar till sina kollegor. Räkna med engagemangsboost!
engagemang underifrån
Med lättillgängliga och smarta funktioner som engagerar dina medarbetare involveras alla i teamets gemensamma kulturbygge. Att hylla sina kollegor eller skicka in spontana förbättringsförslag är superlätt, men ger värde som väger tungt!

Redo att ta nästa steg?

Boosta engagemang & ledarskap med Flourish