Utforska Flourish
Steg för steg

Flourish hjälper dig mäta, följa upp och agera på insikter från dina medarbetare. Genom fem enkla steg stärker du ditt ledarskap, får värdefull data om teamets välmående och bygger engagemang för ökat resultat. 

flourish ledarskap och engagemang medarbetare
flourish ledarskap och engagemang flourish_symbol
flourish ledarskap och engagemang Give Praise
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang
Flourish hjälper dig mäta, följa upp och agera på insikter från dina medarbetare. Genom fem enkla steg stärker du ditt ledarskap, får värdefull data om teamets välmående och bygger engagemang för ökat resultat.

1

Bjud in medarbetarna

Alla medarbetare väljer var de vill chatta t.ex. Messenger, Teams eller sms. Minimalt med admin via smarta integrationer med t.ex. Til-Tid.

flourish ledarskap och engagemang
Chattkanaler
Inga appar, inga nya jobbiga lösenord! Varje medarbetare väljer själv vilken kanal de vill chatta i.
= Personligt och hög svarsfrekvens!
My Team

Uppdatera teamens medarbetare centralt, via Til-Tid integration eller låt varje teamchef göra det själv. Med små inställningar får varje team tips på bra mätningar, baserat på deras teamtyp. 

2
Starta Flourish Pulse

Automatiserad och löpande puls-mätning med forskningsbaserade frågor. Korta mätningar direkt i mobilen.

Flourish pulse per vecka
flourish pulse

Optimerad för mätbarhet och trendanalys. Chats med 24 st standardiserade & branschanpassade frågor som tar pulsen på er organisation.

focus areas

Focus Areas är små, enkla och snabba Feedback-chats med stort värde! Forskningsbaserad frågemix för driftsorienterad feedback och förbättringsförslag. Med över 100 olika ämnesområden finns det något för alla teams unika behov.

3
Samla feedback

Vardagliga och verksamhetsnära frågor ger agerbar feedback där åtgärder kan vidtas omgående.

NY FEEDBACK:
Jag föreslår one-on-ones samt en 5 minuters check-in varje dag 🕑

Flourish Chatbot

Med ett informellt och direkt språk känns chattkonversationen med Flourish naturlig och okomplicerad. Dessutom tar det bara i snitt ca 30 sekunder för medarbetarna att svara på frågorna. Svårslaget smidigt!

Anonymitet
Alla svar från dina medarbetare är helt anonyma. Detta skapar en grund för rättvisande data och en större mängd ärlig feedback som går att lita på.
4
Agera på insikter

Insamlad data presenteras i HR- och chefsportal. Användarvänligt och lättolkat med fokus på drift och försäljning. 

flourish ledarskap och engagemang ledare
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang trend graph

🚨 Take Action

flourish ledarskap och engagemang
flourish metrics

All data presenteras för dig i realtid i Flourish Metrics – ett okomplicerat gränssnitt för trend­analys och värdefulla insikter. Flourish ger dig tips och åtgärdsförslag baserat på ditt team och mätningarnas resultat.

flourish chatbox
I Flourish Chatbox samlar du dina konversationer och svarar på feedback och förbättringsförslag. Du skapar ett aktivt, transparent ledarskap baserat på dialog.
5
Driv engagemang

Med smarta funktioner och konsultativt stöd hjälper Flourish er att gå från datainsamling till ökat engagemang!

flourish ledarskap och engagemang Dashboard
flourish ledarskap och engagemang Give Praise
flourish ledarskap och engagemang Give Feedback
TEAM DASHBOARD​
Direkt från sin Flourish Chat har alla tillgång till Team Dashboard – Engagemangscentret där man kan följa sin och teamets statistik, rösta på förbättringsförslag och stämma in i hyllningar till sina kollegor. Räkna med engagemangsboost!
engagemang underifrån
Med lättillgängliga och smarta funktioner som engagerar dina medarbetare involveras alla i teamets gemensamma kulturbygge. Att hylla sina kollegor eller skicka in spontana förbättringsförslag är superlätt, men ger värde som väger tungt!

Redo att ta nästa steg?

Boosta engagemang & ledarskap med Flourish