flourish ledarskap och engagemang

Vad är Flourish?

Flourish är det agila feedbackverktyget som sätter ditt teams välmående och engagemang i fokus. Genom löpande dialog i etablerade kanaler samlar vår chattbot in agerbar feedback från dina medarbetare.

Med konkreta insikter om ditt team kan du stärka ditt ledarskap och lägga grunden för gemensam framgång.

Administrera på företagsnivå

Administrera
medarbetare & team

Navigera Chatbox
på företagsnivå

Schemalägga chatt-
utskick (Pulse & Focus Areas)

Se på er data och skapa
insikter genom Metrics

Administrera på teamnivå

Rubriktext

Rubriktext

Rubriktext

Rubriktext

Vanliga frågor & svar

Användning

Flourish kan chatta i följande kanaler:
Facebook Messenger »
Slack »
Microsoft Teams »
Workplace by Facebook | Kontakta oss
Webbrowser | Länk via SMS eller E-mail

I grunden är det viktigaste att frågorna är relevanta och aktuella i upplevelsen hos medarbetaren, som svarar på frågorna. Det är också viktigt att man aktivt pratar om, och tar åtgärder på, insikter som uppkommit. Detta för att öka engagemanget hos dina medarbetare, vilket också bibehåller eller ökar svarsfrekvensen.

Vår allmänna rekommendation är att skicka ut max en Focus Area per vecka, och Pulsen som mest en gång per månad, men med fördel en gång per kvartal.

Nej, Flourish arbetar i befintliga kommunikationskanaler som ni redan använder, till exempel Teams eller Messenger. Detta gör att Flourish finns där ni finns, och medarbetarna behöver inte vara aktiva på fler plattformar än vad man redan är.

Du kan välja att Flourish chattar på svenska, engelska eller holländska. Du väljer vilket språk Flourish ska chatta under Settings, när du är inloggad i portalen. Observera att hela ditt team måste chatta på samma språk, en enskild medarbetare kan inte chatta på engelska och övriga på svenska. Detta beror på att den feedback Flourish samlar in ska vara anonym.

Vi ser alltid över utvecklingsmöjligheter, det gäller även nya språk. Hör av dig till oss om du har särskilda önskemål, det är viktig feedback för vår produktutveckling.

När man får HR-behörighet till sitt konto, så har man möjlighet att se hela organisationens inlagda teams, och kan kika på de mätningar som gjorts inom organisationen. Detta för att skapa en större överblick och få ett helikopterperspektiv på organisationens välmående inom de olika frågor som mäts.

Även här förblir medarbetarna fullkomligt anonyma, likt ett vanligt konto.

 

Det beror på vilket avtal som ni har tecknat med oss på Flourish. Mejla oss på hello@flourish.se så kollar vi igenom ert avtal, och vad som ingår. Har du frågor eller problem i din personliga uppstart, så får du ändå gärna kontakta oss, så ska vi göra vårt yttersta för att hjälpa dig.

Du registrerar ett konto precis som vanligt, på vår hemsida Create Account. När du registrerar kontot så finns det en ruta att kryssa i som heter Company Code. Där fyller du i ditt företags unika kod, som sammankopplar ditt konto till övriga organisationen. Company Code får du från ansvarig person på ditt företag, om du inte vet vem det är kan du mejla oss på hello@flourish.se, så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person i din organisation.

Ja, när en medarbetare har skickat feedback till dig som chef, så får du den anonymt, och ser alltså inte vem det är som har skickat. Detta dyker upp under Feedback inne i plattformen, och du kan svara den anonyma medarbetaren. Det kan vara om man har en fråga för att få utveckla förslaget som inkommit, eller om man inte helt förstod det som står. Det kan även handla om en medarbetare som mår dåligt, och/eller känner sig utanför, som då får en möjlighet att först yttra sig anonymt till dig som ledare, där ni inleder en dialog.

Ja, under kategorin Feedback finns det längst upp på sidan tre alternativ. Chatbox, Archived och Action Plan.

Chatbox är där du får inkommande fritextförslag, där du också kan besvara dina medarbetares förslag i realtid. Om ett förslag känns extra bra, som du vill prioritera, kan du trycka på knappen Add to Action Plan vilket leder det förslaget till en egen prioriterad lista.
Archived kan du använda för att städa upp bland förslagen, så att du enklare hittar de som är aktuella nu och framöver.

Flourish har över 100st färdigskrivna frågor, också kallat Focus Areas. Det är viktigt att inte lägga in egna värderingar, det är också viktigt att man har neutrala frågor. Detta är för att skapa ett så trovärdigt och träffsäkert resultat som möjligt, baserat på medarbetarnas feedback. Vi arbetar tillsammans med ledande HR-experter, där vi har utfört en vetenskaplig genomgång av framgångsrika team, och vad som behövs för att lyckas som grupp.
Frågorna som är skrivna är baserat på rigorös forskning, dvs meta-analyser och systematisk genomgång av den vetenskapliga litteraturen.

Vill du läsa mer om forskningen bakom Flourish? Klicka här

Ja, vanliga frågor gällande kundsupport kan du mejla till hello@flourish.se

För mer avancerad support, t.ex konsultation, personliga produktgenomgångar (t.ex i storgrupp), resultatgenomgångar och presentation för ledningsgrupp.

Boka möte, så berättar vi mer!

Inställningar & Fakturering

Ja, har du glömt ditt lösenord kan du göra följande:

När du befinner sig på startsidan, så klickar du på “Logga in” i övre högra hörnet. Därefter klickar du på “Click here” bredvid “Forgot your password?”. Då kommer du få ett meddelande till din email som är knuten till ditt Flourish-konto. Klicka på länken i meddelandet, och sedan får du välja ett nytt lösenord.

Alternativt klicka här

När du bjuder in en medarbetare till Flourish, så får medarbetaren ett sms eller mejl, som ger personen flera valmöjligheter att välja mellan. I detta sms finns det olika länkar, som leder till Facebook Messenger, Slack, Microsoft Teams och Webbrowser. Medarbetaren behöver då kopiera en kod som skickats ut i samband med instruktionerna. När medarbetaren har klickat på länken som leder dit som man vill chatta med Flourish, skriver man in koden i fältet, och sedan integreras Flourish chattbot i önskad kommunikationskanal.

När detta är gjort, är det fritt fram för att skicka ut frågeutskick, och medarbetaren besvarar dessa direkt i chatten, på den önskade plattformen.

Ja, detta ändrar du under Settings i högra övre hörnet, när du är inloggad i portalen.

Du väljer vilket språk Flourish ska chatta under Settings, när du är inloggad i portalen. Observera att hela ditt team måste chatta på samma språk, en enskild medarbetare kan inte chatta på engelska och övriga på svenska. Detta beror på att den feedback Flourish samlar in ska vara anonym.

Om du vill ta bort din konto så behöver du mejla oss på hello@flourish.se så kommer vi hantera ditt ärende så snabbt som möjligt.

Om du vill ta bort medarbetare från ditt team i Flourish, då går du in på My team sedan under fliken Team Members så ser du en lista på ditt team. Sedan klickar du på papperskorgen till höger om namnet av den personen som ska tas bort från teamet.

Vi fakturerar varje kvartal i efterhand. Exempel: Kunden börjar använda Flourish den 1/1. Den 31/3 så går vårt system in och tittar hur många som legat inne i Flourish i jan, feb och mars. Om det är 180st i jan, 192st i feb och 200st i mars så faktureras kunden för exakt det antal medarbetare som respektive månad innehållit.

Om vi ser att kunden avviker väldigt mycket från det antal som avtalet baserades på så måste vi dock ta upp detta med kunden och eventuellt justera ner den eventuella mängdrabatten som erhållits. Slår det bara på några fåtal (t.ex. 10-15 personer) så lägger vi ingen vikt vid det. Läs mer om vår prismodell på https://flourish.se/pris/ eller eller kontakta en av våra säljare här.

Mätning & feedback

Flourish Pulse är sex frågor som tillsammans mäter Pulsen på ditt teams effektivitet och produktivitet. Frågorna är knutna till ledande forskning och metastudier från framgångsrika team. Med denna mätning i ryggen kan du dyka på djupet med hjälp av våra Focus Areas.

Focus Areas är smala och specifika frågor som på nära håll ger din en förståelse för hur ditt team kan utvecklas till det bättre. Focus Areas innehåller även möjligheten att bidra med konkreta fritextbaserade förbättringsförslag, vilket är ovärderligt för dig som chef. Allt som allt finns det över 100 stycken Focus Areas och Flourish hjälper dig med rekommendationer på lämpliga frågor för just ditt team.

Metrics som står för mättal är det ställe i vår plattform, där du ser och analyserar trenden inom de olika områden som Flourish samlar feedback. Vi använder oss av NPS-pedagogiken, vilket är en teori från USA.

När vi presenterar din statistik och mättal så visas det antingen genom -100 till +100, där +-0 är en neutral zon, och minus påvisar negativ betoning och plus en positiv betoning. Du kan också välja att visa det som 0-10, där vi tar medelvärdet av dina medarbetares svar istället.

För att få veta mer om hur mätningen och NPS fungerar klicka här.

NPS (Net Promoter Score) är en forskningsbaserad mätmetod genom vilken du kan identifiera missnöjda kunder eller medarbetare. NPS startade som ett kundundersökningsmått. Därefter adderade forskarteamet bakom teorin (1) eNPS (employee) för att mäta medarbetarlojalitet och (2) pNPS (product) för att mäta lojalitet till produkt. I Flourish katalog av frågor finns både eNPS och pNPS inkluderade.

För att veta mer om NPS klicka här.

Ja, det går att skriva egna frågor både i Pulse och Focus Area. De frågor som vi har färdigproducerade är skapade baserade på forskning, för att inte vikta mottagarens svar, och därmed få så äkta svar som möjligt från den som svarar.

Om det finns särskilda frågor som ni upplever behövs i erat team eller organisation så är det enkelt att skapa egna. 

Upplever du att det saknas vissa kategorier av frågor, så får du gärna kontakta oss och lämna önskemål, så kan vi ta hänsyn till din feedback när vi utvecklar fler Focus Areas.

Anonymitet är mycket komplext och huruvida en person känner sig anonym i undersökningar skiljer sig från individ till individ. Vi på Flourish kan endast garanterat att medarbetarens svar är anonyma, inte om hen känner sig anonym.

Anonymitetsnivån för just er organisation är upprättad av er systemadministratör, efter vår inrådan, och vi rekommenderar alltid att ha en så hög anonymitetsnivå som möjligt.

Vanligtvis rekommenderar vi att teamet ska vara minst fyra personer. Är man färre än så föreslår vi att teamen klustras till större team.
Flourish verksamhet bygger på förtroenden.

Förtroenden från de företag som anlitar vår tjänst, men framförallt från företagens medarbetare (direkta och indirekta) som genom Flourish lämnar svarsinformation om sin arbetssituation.