FLOURISH BLOGG:

Flourish – Vad betyder det egentligen?

Dela på Facebook »
Dela på Linkedin »
flourish ledarskap och engagemang Flourishing seed

”Flourishing is a central and very important concept in positive psychology.”

– Corey Keyes & Barbara Fredrickson,
American Psychological Association

flourish ledarskap och engagemang flourish translation

Det första fröet till det som skulle bli Flourish planterades i Sacramento, Kalifornien då Mårten Andersson studerade Human Resource Management vid California State University. I samband med sina studier  kom han i kontakt med begreppet positiv psykologi. Låt oss kika lite närmare på vad det betyder:

Forskningens fokus

Sedan mitten av 1900-talet har forskare från de mest prestigefyllda universiteten utbildats med inriktning mot att lösa samhällets och individers negativa problem snarare än att förstärka positiva egenskaper och strukturer. Klinisk psykologi har fokuserat på mental ohälsa, socialpsykologi har fokuserat på sociala orättvisor och kognitiv psykologi har försökt diagnostisera varför människor tar dåliga beslut.

Kostnaderna för detta synsätt är två: Dels riskerar detta problemfokus att ge oss alla en orimligt stor dos av negativitet, för vilket många forskare uttrycker oro och menar att det kan få oönskade effekter. Dessutom har ekonomiska medel inom psykologiforskningen snedfördelats. Självklart är det centralt att undersöka orsaken till depression och brottslighet, men vi bör inte  underskatta värdet av att förstå och främja livsglädje och nycklarna till ett ärligt medborgarskap.

I den positiva psykologin menar man inte att all annan psykologi är skadlig men att det uppstått en obalans som behöver rättas till (Corey L. M. Keyes; Jonathan Haidt – 2003). Den positiva psykologins förespråkare argumenterar också för att psykologin är dåligt utrustad för att hjälpa människor till mer hälsosamma och meningsfulla liv. Det vill säga, verktygslådan för att hantera stress, dysfunktion och sjukdomar växer men att förebygga det värsta innebär inte att man automatiskt främjar det bästa (Corey L. M. Keyes; Jonathan Haidt – 2003).

Positiv företagskultur

Dessa tankegångar har varit, och är fortfarande, en stor inspirationskälla i utvecklingen av produkten och konceptet runt Flourish.

– Vi vill hjälpa arbetsteam att blomstra! Med tanke på att yrkesliv och arbetsplats är faktorer med stor inverkan på vardagslivet så vill vi kämpa för att få fler team att blomstra och sprida den positiva psykologin, säger Mårten Andersson.

Begreppet "flourish"

Två framstående forskare inom den positiva psykologin är Corey Keyes och Barbara Fredrickson. I sin önskan att, i dubbel bemärkelse, påverka forskningen och psykologsamfundet till det positiva har Keyes och Fredrickson föreläst och skrivit mycket om blomstrande eller i engelsk översättning, flourishing. I en summering från The American Psychological Association förklaras begreppet enligt följande:  ”Flourishing exemplifies mental health. Not only are flourishing individuals free from mental illness, they are also filled with emotional vitality and positively functioning in their private and social realms of their lives. Far from being a superman or a superwoman, flourishing individuals are truly living rather than merely existing” (Seligman, Steen, Park and Peterson – 2005).
flourish ledarskap och engagemang Keyes & Fredrickson
Corey Keyes och Barbara Fredrickson

Flourish - att blomstra i arbetslivet

Corey Keyes och Barbara Fredrickson har varit pionjärer i arbetet med positiv psykologi och begreppet “flourish”. Men att omsätta det till praktik och knyta teorin till verktyg som går att använda även inom teamutveckling, det gjorde framför allt Martin Seligman genom sin bok Flourish – A Visionary New Understanding of Happiness and Well-Being.

flourish ledarskap och engagemang Martin Seligman - Flourish
Martin Seligman - Flourish

Seligman menar att lycka är det naturliga resultatet av att bygga upp välbefinnande och tillfredsställelse också i arbetslivet. Med en ökande förekomst av stress på arbetsplatsen, högre nivåer av utbrändhet och fler fall av människor som lider av ångest och depression behövs det byggstenar för välbefinnande. Seligman har identifierat fem byggstenar som var en är avgörande för välbefinnande och tillfredsställelse, även i arbetslivet. Han kallar dessa byggstenar PERMA, vilka är starkt kopplade till hur vi på Flourish byggt upp vår mjukvara.

Vill du veta mer om PERMA och forskningen bakom Flourish? Läs mer här! » 

FLOURISH BLOGG:

Fler inlägg som kan vara intressanta:

Varför Flourish?

flourish ledarskap och engagemang leader

Stärkt ledarskap

Med Flourish i ryggen får du alla verktyg du behöver för att ta nästa steg i ditt chefsskap!

flourish ledarskap och engagemang Team Commitment

Engagerat team

Flourish lägger grunden för ett ökat engagemang, välmående och prestation i ditt team.

flourish ledarskap och engagemang Feedback som du kan lita på

Över 100 forskningsbaserade fokusområden ger dig konkreta svar inriktade på agerbarhet.

flourish ledarskap och engagemang

Okomplicerat och rakt på!
5 enkla steg till engagemang och effektivare team genom feedback.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies och GDPR