flourish ledarskap och engagemang Flourish_Teamledare_header-start

LEDARE I FOKUS:

Marcus Tannerfalk och det transparenta ledarskapet

Dela på Facebook »
Dela på Linkedin »
flourish ledarskap och engagemang Marcus

”Det traditionella ledarskapet som vi har känt det måste förändras”

– Marcus Tannerfalk
Gruppchef inom Automation & Digital på Tetra Pak

I dag finns det digitala lösningar som gör att mjölken du häller i ditt morgonkaffe kan spåras hela vägen från ko till kylskåp, eller att man på fabriken där mjölken paketeras minimerar sitt avfall så långt det går.

På Tetra Pak i Lund är det Marcus Tannerfalk, gruppchef inom Automation och Digital, och hans team om sju produktägare som ligger bakom en rad innovativa digitala lösningar. Som chef har han jobbat aktivt för att bygga en grupp med fullt förtroende för varandra och sina leveranser – med tillit och glädje som ledord.

Innovation & nyskapande

För Marcus Tannerfalks del gick vägen dit via segelbåtar. Men ska vi backa bandet lite mer än så, så hamnar vi hos en villrådig blivande student som aldrig riktigt vetat vad han ville göra. Lösningen blev en utbildning till utvecklingsingenjör – man lär sig lite om mycket.
– Vi fick lära oss alla traditionella ingenjörsämnen men med inriktning på innovation och nyskapande, vilket passade mig bra, berättar Marcus Tannerfalk. 

Examensjobbet tillsammans med en vän blev till ett företag – som gjorde grundstötningssensorer för segelbåtar. En väldigt nischad marknad.
– Den produkten lever och finns fortfarande, men blev inte så stor och framgångsrik som vi hade hoppats på, säger Marcus Tannerfalk.

Lättrörligt och lyssnande företagande

Från de fem år han drev bolaget fick han med sig både en gedigen skolning i företagande, och minst två viktiga lärdomar: 

– Det ena är att man måste vara extremt lättrörlig. Man måste vara adaptiv för de förändringar som sker på marknaden och de behov som kommer från kunden. Vilket är kopplat till det andra: du måste lyssna på dina kunder, vara jättenära dem och förstå deras behov, säger Marcus Tannerfalk. 

Inte mindre än två gånger fick bolaget göra kraftiga förändringar i affärsmodell och produkt – för att världsekonomin förändrades. På ett mer personligt plan gick han något ödmjukad ur upplevelsen.

– Jag lärde mig mycket om mig själv. Ska jag vara ärlig så trodde jag lite att jag var stöpt i den perfekta formen – driven med rätt kunskaper. Hade vi varit 15 stycken som mig så hade det bara varit att köra. Det var en hård insikt som tog mig ett par år att få, att jag och min kompis som jag drev bolaget med faktiskt kompletterade varandra, att det var bra att han inte är som jag, säger Marcus Tannerfalk.

flourish ledarskap och engagemang Kollage av Marcus Tannerfalk

Agilt ledarskap i framväxt

Efter fem år på det egna bolaget, för längre än så hade Marcus Tannerfalk från början bestämt att det inte skulle bli, var det dags att testa vingarna i en större organisation. Som konsult på Volvo Trucks arbetade han i ett större elutvecklingsprojekt – där han i sin tur kunde ta med sig det agila och lättrörliga tänket från ett mindre företag. – Detta var 11 år sedan och det agila tänket som nu är ganska välkänt var extremt mycket i sin linda. Det visade sig att det lättrörliga var något av deras akilleshäl, så där hade jag nog viss påverkan även om det inte var därför jag fick uppdraget från början, säger Marcus Tannerfalk som blev kvar i ett år innan han rekryterades till ett liknande projekt på Scania, som även de behövde arbeta mer med det agila – och efter det tillbaka till en annan del av Volvo som senior projektledare med inriktning på förändringsledning.

Tillit på arbetsplatsen är nyckeln till framgångsrika team

Oavsett arbetsgivare finns en röd tråd – att sträva mot tillit. Mellan medarbetare, chefer men även kunder. 

– När man har en organisation som gått igenom hela den här resan, så att man har tillit från alla håll och kanter, då är det ganska kraftfullt. Det är det jag jobbar mest med. Har man inte det så blir man demotiverad och levererar mindre värde och sannolikt med sämre kvalité, och ser sig kanske om efter ett annat jobb. Dessa saker påverkar även hur vi uppfattas av vår kund. 

Hur får man motiverade medarbetare?
– Genom att skapa tillit och glädje. Och hur gör man det? Att man som individ känner att man bidrar är superviktigt. Att ens röst blir hörd och att saker och ting händer kring det man säger. 

Radikal transparens bygger välmående på jobbet

Marcus Tannerfalk tror på radikal transparens – man ska i princip kunna säga vad som helst. 

– Jag som chef säger till mina medarbetare att ´det är viktigare för mig att ta hand om dig än om företaget´. Det är inte sant på ett sätt, men tar jag hand om dem så gör de väl för företaget. Att jag sätter deras välmående och motivation före företaget har i långa loppet mer positiva effekter för företaget än om jag skulle prioritera företagets utkomster. Vi har kommit så långt att medarbetarna kan prata om sina karriärer bortom det företag man jobbar på just nu.

Datadrivet ledarskap på distans

En tredjedel av Marcus Tannerfalks team befinner sig på andra platser än i Lund, bland annat i Italien. Då är möjligheterna att träffas begränsade, även när det inte pågår en pandemi. Då passar digitala verktyg bra – särskilt för en chef som tror på datadriven utveckling.
– Utan data är du bara en person med en åsikt. Då får man försöka kvantifiera även de mjuka delarna, säger Marcus Tannerfalk som hittade lösningen för sitt team med Flourish.

Utan data är du bara en person med en åsikt

Pulsmätning och agerbar feedback

– Jag vill skapa en temperaturmätare för mina medarbetare, så att jag vet hur de mår, hur motiverade de är och vad som är angeläget för dem. Även om vi inte kan träffas. Flourish tillåter mig att fånga upp feedback och se trender i datan, säger Marcus Tannerfalk som med en gång kunnat agera på den utveckling han sett genom feedbacken i Flourish. – Under 2020 var vi ganska spretiga och mitt mål var att få oss att linjera bättre. Det har gått spikrakt uppåt och vid årets slut var vi på en bra plats. Det har även hjälpt mig att fånga upp en del som var under ytan för mig, som jag inte såg, och adressera det på teammöten. Det är en av fördelarna, att kunna fånga upp behov både på lång och kortare sikt.
flourish ledarskap och engagemang Porträtt Marcus Tannerfalk

Marcus Tannerfalk

Ålder: 40 år
Bor: Malmö
Familj: Fästmö och två söner
Gör: Det mesta jag kan av livet
Bakgrund: Entreprenör och DJ
Min senaste aha-upplevelse på jobbet: Transparens, tillit och likriktighet kan betyda väldigt olika saker för olika individer.

vill du veta mer om Flourish?

Boosta engagemang
& ledarskap i ditt team

flourish ledarskap och engagemang Tjej i bubbla

KUNDPORTRÄTT:

Inspireras av fler visionära ledare:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies och GDPR