FLOURISH BLOGG:

Forskningen bakom Flourish – små vinster visar vägen

Dela på Facebook »
Dela på Linkedin »
flourish ledarskap och engagemang Teamwork-kontor

”Att bygga vår produkt runt teamet kändes naturligt och är ett upplägg som vi fortfarande tror starkt på!”

– Mårten Andersson, VD & Grundare, Flourish

Grundidén i Flourish är, precis som i många feedback- och enkätverktyg, att ställa frågor till medarbetarna vars svar ger chef och organisation insikter om vad som fungerar i verksamheten och vad som behöver förbättras. 

Att formulera neutrala frågor, fria från viktning, är dock en konstform många underskattar. Svar från ledande frågor kan i värsta fall affirmera felaktiga slutsatser. På Flourish har vi därför investerat mycket tid och hårt arbete i denna process. 

Framgångsrikt teamwork

Tillsammans med ledande HR-experter har vi utfört en vetenskaplig genomgång av framgångsrika team och vilka faktorer som är avgörande för att man skall lyckas som grupp. Fokus har legat på rigorös forskning, dvs meta-analyser (sammanslagningar av studier) och systematisk genomgång av den vetenskapliga litteraturen. 

Agerbar feedback

För att bygga en optimerad frågekatalog baserat på dessa studier har vi tagit hjälp av vår samarbetspartner Quicksearch, som under 25 år arbetat med medarbetarundersökningar. Varje svar från medarbetarna har en tydlig respons, det vill säga att det faktiskt finns konkreta åtgärder som kan vidtas för positiv förändring. 

Synliggör framgång

Exempelvis lyder en fråga: Om du tittar lite bakåt i tiden, i vilken grad tycker du vi som team gör framsteg? Ett lågt resultat här kan i många fall åtgärdas genom att tydligare belysa de framsteg som gjorts och de mål som uppfyllts. Orsaken till medarbetarnas känsla är nämligen ofta relaterad till att framgångar inte synliggörs för gruppen då många teamledare har en benägenhet att snabbt lägga resultat bakom sig och istället blicka framåt.   

Vår teamorienterade approach

Till skillnad från andra feedback- och enkätverktyg har vi satsat på en individ- och grupporienterad inriktning i frågorna, snarare än organisation. Under flera år har konsultnätverket Deloittes globala undersökning Human Capital Trend visat att arbetsmarknaden rör sig bort från det hierarkiska och stuprörsformade upplägget och istället mot en struktur där organisationer byggs upp runt autonoma och självstyrande team (Deloitte.com – 2020). Det är i teamen som faktisk organisationsförändring ofta påbörjas och teamchefen är kritisk för att kunna hantera arbetsmarknadens snabba skiftningar. Det menar bland andra Harvard-forskaren Teresa Amabile (Kramer S. Amabile T. Williams S. – 2004).

– Att bygga vår produkt runt teamet kändes därför naturligt och är ett upplägg som vi fortfarande tror starkt på, säger Mårten Andersson, VD och Grundare av Flourish. Professor Teresa Amabile är också en stark förespråkare av att framhäva positiva händelser och framsteg för att driva teamets engagemang. Hennes “progress principle” används av tusentals team världen över. 

Titta gärna på hennes inspirerande TEDxTalk om just The progress principle som trots några år på nacken fortfarande är högst relevant.

Med grund i Amabiles teorier och vår tro på den positiva psykologin har vi konstruerat vår robot. När roboten uppmärksammar att medarbetarna upplever att teamet redan är framgångsrikt inom ett område, ber chatt-roboten istället teamet lyfta fram “små vinster” och listar sedan dessa åt chefen. Läs mer om detta i vårt blogginlägg: ”Hjälp! Hur bygger jag effektiva team?

Modell för att må bra på jobbet

I vår artikel: ”Flourish – Vad betyder det egentligen” presenterar vi  Martin Seligman och hans konkretiserande av välbefinnande i arbetslivet. I sin modell P-E-R-M-A omsätter han samma teorier som vi byggt Flourish på till praktik med användbara verktyg för att bygga välmående team. Byggstenarna i P-E-R-M-A genomsyrar stora del av vår mjukvara.

Detta är P-E-R-M-A - modellen

Klicka för att se mer om respektive del

Människor sätter högre mål och utmanar sig själva mer när de känner sig glada och upplever positiva känslor.
I denna byggsten ligger fokus vid: Hur är stämningen i ert team? Hur ger ni positiv feedback till varandra? Arbetar ni aktivt för att minska stressfaktorer? Är arbetsfördelningen i teamet rättvis och tidsfrister rimliga? Finns det en känsla av hopp eller optimism? Har ni kul ihop? Finns det öppenhet i beslutsfattandet?

Engagemang och flow är nyckeln till att prestera och utvecklas.
I denna byggsten ligger fokus vid: Har människor chansen att göra det de gör bäst? Får de chansen att använda sina styrkor och arbeta i sin ”sweet spot”? Är någon uttråkad i sin roll? Har medarbetarna chans att arbeta fokuserat med få avbrott?

Forskningen visar, gång på gång, att relationen till kollegorna är avgörande för ett välmående team.
I denna byggsten ligger fokus vid: Arbetar teamet som en grupp eller som individer? Bryr ni er om varandra? Utforskar ni möjligheter för coachning eller mentorskap? Arbetar du aktivt för att förbättra samarbete mellan olika funktioner?

Känns arbetet meningsfullt och rimmar med individens egna värderingar ökar drivkraften avsevärt. 
I denna byggsten ligger fokus vid: Ser medarbetarna kopplingen mellan vad de gör och det värde det ger? Arbetar ni aktivt för att eliminera arbete som inte tillför värde? Får teamet en chans att, konkret, se hur deras bidrag gör skillnad? Ger det dagliga arbetet tid för reflektion?

Alla människor vill prestera och åstadkomma saker.
I denna byggsten ligger fokus vid: Belyser ni era framgångar? Säkerställer du att folk vet vad som förväntas av dem? Berättar du om vad de gör bra och varför? Hjälper du till med att ta bort hinder så att människor kan göra framsteg varje dag? Får teammedlemmar utvecklas och växa i sina roller?

FLOURISH BLOGG:

Fler inlägg som kan vara intressanta:

Varför Flourish?

flourish ledarskap och engagemang leader

Stärkt ledarskap

Med Flourish i ryggen får du alla verktyg du behöver för att ta nästa steg i ditt chefsskap!

flourish ledarskap och engagemang Team Commitment

Engagerat team

Flourish lägger grunden för ett ökat engagemang, välmående och prestation i ditt team.

flourish ledarskap och engagemang Feedback som du kan lita på

Över 100 forskningsbaserade fokusområden ger dig konkreta svar inriktade på agerbarhet.

flourish ledarskap och engagemang

Okomplicerat och rakt på!
5 enkla steg till engagemang och effektivare team genom feedback.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies och GDPR