FLOURISH BLOGG:

Så lyckas du med det agila förbättringsarbetet

Dela på Facebook »
Dela på Linkedin »
flourish ledarskap och engagemang agila förbättringsarbetet Mårten
Det agila förbättringsarbetet lägger en viktig grund till att skapa en god arbetsmiljö, nöjda medarbetare och starka resultat. Mårten Andersson, grundare och VD för Flourish, ger sina bästa tips på hur du lyckas.  

Vad innebär det att ha ett agilt förbättringsarbete och varför är det viktigt?

– Alla team och alla arbetsplatser har saker man behöver förbättra. Det kan handla om allt från arbetsmiljön till att se över och effektivisera arbetsprocesser och metoder. Vi lever i en allt mer snabbrörlig värld där behovet av att snabbt och kunna anpassa och förbättra sin verksamhet ökar. Att löpande jobba med små förbättringen är grunden i ett agilt arbetssätt och avgörande för att skapa en god arbetsmiljö med motiverade medarbetare som presterar.

Kan du ge några exempel?

– Är du en väldigt snabbväxande organisation kan du få växtvärk. Du sitter kvar i arbetssätt och metoder som fungerade bra för ett bolag med 15 anställda, nu har du 115 anställda och då är det helt andra saker du behöver fokusera på. Det finns mycket forskning som visar att ett agilt förbättringsarbete har enorm påverkan på produktiviteten. Några av de organisationer i världen som är mest produktiva och framgångsrika, till exempel techbolag som Google, Amazon och Microsoft, jobbar oerhört hårt med att hela tiden, på ett positivt sätt, identifiera fel och brister och få ordning på dem för att utveckla verksamheten.

Vilken roll har det agila förbättringsarbetet för att locka och behålla duktiga medarbetare?

– Det är jätteviktigt. Om du som medarbetare känner att det finns en stagnation i organisationen, att det saknas en progression och att man inte gör framsteg, eller att du som individ inte har någon utvecklingspotential, då kommer du att tappa jättemycket i motivation och börja se dig om efter annat. Då tappar du också i produktivitet. Om du ska lyckas locka och behålla de skarpaste hjärnorna och få dem till att växa, måste de känna en delaktighet i förbättringsarbetet, vilket är grunden i det agila arbetssättet. På det sättet kommer deras kompetens också till störst nytta.

Vilken roll har chefen i det agila förbättringsarbetet?

– Chefen har en väldigt central roll. Om förslagen på vad som behöver förändras kommer väldigt långt uppifrån i hierarkin i en organisation kan det bli väldigt abstrakt för medarbetarna. För varje steg nedåt blir det där svårare och svårare att förstå. Chefen har en viktig roll i att identifiera saker i teamet som behöver förbättras, saker som också drar organisationen i rätt riktning – då blir det också relevant för medarbetarna. Då kan de se att deras små insatser är viktiga för att hela organisationen ska röra sig framåt.   

Vilken roll har chefen i det agila förbättringsarbetet?

– Avsätt tid. Det är a och o. Inget förbättringsarbete sker av sig själv om du inte avsätter tid till det. Engagera medarbetarna. Sätt en vag plan och ta fram den skarpa planen tillsammans med teamet. Det skapar engagemang och förankring bland medarbetarna, vars kompetens ofta är avgörande för att genomföra ett förbättringsarbete med framgång. Därefter – mät och följ progressionen. För att veta att förbättringsarbetet ger resultat är det viktigt att möta. Och glöm inte att fira framgångarna. 

Hur kan Flourish hjälpa till?

– Flourish är en mjukvara som är byggd för att vara ett stöd i det agila förbättringsarbetet. Flourish hjälper dig som chef att föra en kontinuerlig dialog med teamet för att ta reda på vilka förbättringsområden ni behöver jobba med. Genom Flourish kan du även sätta mätvärden och följa upp progressionen. Det hjälper dig som chef att sätta in rätt insatser, i rätt tid, och engagera teamet i förbättringsarbetet.

Läs mer hur Flourish kan hjälpa dig med ditt agila lederskap

flourish ledarskap och engagemang Marten Andersson

Mårten Andersson, VD Flourish

FLOURISH BLOGG:

Fler inlägg som kan vara intressanta:

Varför Flourish?

flourish ledarskap och engagemang leader

Stärkt ledarskap

Med Flourish i ryggen får du alla verktyg du behöver för att ta nästa steg i ditt chefsskap!

flourish ledarskap och engagemang Team Commitment

Engagerat team

Flourish lägger grunden för ett ökat engagemang, välmående och prestation i ditt team.

flourish ledarskap och engagemang Feedback som du kan lita på

Över 100 forskningsbaserade fokusområden ger dig konkreta svar inriktade på agerbarhet.

flourish ledarskap och engagemang

Okomplicerat och rakt på!
5 enkla steg till engagemang och effektivare team genom feedback.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies och GDPR