FLOURISH HR-VY

Överblick för HR

Se till att hela organisationen arbetar mot samma mål och blomstrar tillsammans! Flourish HR-vy gör det möjligt för ledning att få ett helikopterperspektiv över hela verksamheten. Det okomplicerade gränsnittet i HR verktyget sätter fokus på de viktigaste KPI:erna i er verksamhet och hjälper er stärka era ledare och team. 

HR-VY

HR Dashboard

Hur mår din organisation just nu? Med en snabbföränderlig värld, nya organisatoriska utmaningar och ledarskap på distans är det viktigare än någonsin att ha koll på både nuläge och vart din organisation är på väg.

HR verktyg som skapar värde

HR Dashboard ger dig snabbt och enkelt en totalbild över läget i organisationen, så att du kan fokusera på att ta beslut snarare än tungrodd analys.

Dashboard | Analyze | Teams

Focus Areas sent
senaste 3 mån

6

/team
Förbättringsförslag
senaste 3 mån
340
alla team
Svarsfrekvens
senaste 3 mån
80%

Flourish Pulse
Score

9,2
2,7
8,6
3,2
8,1
3,8

Dashboard | Analyze | Teams

flourish ledarskap och engagemang
6,1
flourish ledarskap och engagemang trend graph

Resultat / team

8,7

5,8

3,6

Engagemangsindex Flourish Pulse – Dev team

flourish ledarskap och engagemang
3,0
flourish ledarskap och engagemang
8,0
flourish ledarskap och engagemang
8,0
flourish ledarskap och engagemang

5,0

flourish ledarskap och engagemang

7,0

flourish ledarskap och engagemang

4,0

HR Analyze

Att både se generella trender och djupdyka i detaljer kan ge värdefulla insikter när du behöver gå till botten med en organisatorisk utmaning.

Från överblick till detaljer

Med HR Analyze är det lätt att jämföra resultatet från specifika frågor genom hela organisationen eller i team som under- eller överpresterar.

HR Teams

För att hela organisationen skall växa tillsammans med sina medarbetare och team krävs engagemang hela vägen fån ledningsgrupp ner till individ. 

Utveckling med teamfokus

I Teams-vyn får du ett HR verktyg med vilket du snabbt och enkelt kan utvärdera hur era team jobbar med pulsmätningar, engagemang och feedback.

Dashboard | Analyze | Teams

Team
Ledare
Score
+/-
Trend
Svar
Feedback
Nästa Chat
Säljteam
flourish ledarskap och engagemang
Alex
9
+0,8
89 %
65
2021-10-05
Ekonomi
flourish ledarskap och engagemang medarbetare_feedback
Ann
8,3
0,0
75 %
72
2021-10-08
Lager
flourish ledarskap och engagemang
John
6,9
-1,2
69 %
47
2021-10-21
Devteam
flourish ledarskap och engagemang medarbetare_praise
Leah
6,4
+0,7
81 %
62
2021-10-13

Redo att testa Flourish?

Boosta engagemang & ledarskap i din organisation