Hybrida team

Distansarbete och hybrida arbetssätt är här för att stanna. Vad krävs av ledarskapet för att säkra effektivitet och välmående i teamet när man inte träffas varje dag och kommunikationen till stor del sker via skärm? Här får du bästa tipsen på hur du leder hybrida team.

Att leda hybrida team

Hybridledarskap, en kombination av att leda på plats och på distans, har under pandemin blivit etablerat inom de flesta branscher. Och allt fler är överens om att distansarbete och hybrida arbetssätt är här för att stanna. Fördelarna är flera: ökad flexibilitet, frihet och en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv. 

Men det hybrida arbetssättet innebär också utmaningar. Hur säkrar man effektivitet, välmående och teamkänsla när man inte träffas varje dag och kommunikationen till stor del sker via skärm? Som ledare har du en nyckelroll för att lyckas. Vi har samlat de bästa tipsen på hur du leder hybrida team. 

Ett tillitsskapande ledarskap

En tillitsfull relation mellan chef och medarbetare gör stor skillnad i hur medarbetaren mår och presterar, både enskilt och i teamet. Det här blir ännu viktigare när teamet arbetar delar av tiden på distans.

Du behöver lita på att dina medarbetare gör ett bra jobb även om de inte befinner sig på kontoret. En grundförutsättning är att vara tydlig med vad som förväntas av dem och vara transparent med mål, avsikter och beslutsvägar.

Hybrida team
Visste du att…

Forskning visar att tillit skapar tillit. Om en medarbetare känner att chefen litar på att hen kommer att göra ett bra jobb ökar sannolikheten att så faktiskt sker.

Så bygger du tillitsfulla relationer med dina medarbetare

Kommunikation

– en nyckel för att lyckas med hybridledarskapet

En god kommunikation är grundläggande för all typ av ledarskap men när du leder hybrida team blir det ännu viktigare för att alla kollegor, utspridda över många olika platser, ska känna sig delaktiga och hörda. Så hur skapar ni en god kommunikation som passar det hybrida teamet?

Kommunicerar digitalt på kontoret
flourish ledarskap och engagemang flourish_symbol
flourish ledarskap och engagemang flourish_symbol
check-mark

Mail, Slack eller Teams?

Välj de kommunikationskanaler som fungerar bäst i er arbetsgrupp och var konsekvent i var du väljer att kommunicera. Det minskar risken för att medarbetare missar viktig information eller inte hålls uppdaterade för att de inte finns på plats på det fysiska kontoret.

check-mark

Använd en kommuniktionsplattform

Använd en kommunikationsplattform som gör det enkelt för dina medarbetare att ge feedback, även anonymt. Det är ett bra sätt att ta pulsen på måendet i teamet och samla in förbättringsförslag. Det minskar också tröskeln att ge personlig feedback till dig som chef, vilket många medarbetare kan tycka är svårt att göra ansikte mot ansikte.

check-mark

Tydlighet är a och o

Var överdrivet tydlig när du kommunicerar digitalt. Det är lättare att missförstå digital kommunikation eftersom mottagaren inte alltid har möjlighet att se ditt ansiktsuttryck eller kroppsspråk. Be om återkoppling och feedback från dina medarbetare, för att involvera dem i kommunikationen och få ett kvitto på att ditt budskap har nått fram.

check-mark

Fundera över era möten

Möten är ett bra forum för att involvera medarbetarna och skapa engagemang. Om de görs på rätt sätt. Ska mötet hållas fysiskt på plats, helt digitalt, eller i hybridform? Utgå från vad som är mötets syfte och mål, vilka förutsättningar ni har och bestäm därefter mötesformen.

Att bygga teamkänsla i hybrida arbetslag

Att jobba i ett hybridteam kan lätt skapa klyftor och en “vi och dom”-kultur inom företaget, om man gör det på fel sätt. Som ledare behöver du arbeta ännu mer aktivt med att bibehålla och bygga företagskultur och teamkänsla när du leder hybrida team. Här är några tips för att lyckas:

• Företagskultur på distans

Grunden för att kunna bygga en stark företagskultur är att varje medarbetare har förståelse för vad den innebär. Låt företagskulturen genomsyra ert arbete och ta tillfället i akt att ha en dialog med ditt team om er företagskultur och vad den innebär, både på organisations- och individnivå. För att fortsätta bygga en stark företagskultur när teamet jobbar delar av tiden på distans är det viktigt att avsätta tid för varandra. Att lyfta prestationer och visa uppskattning kan stärka kulturen i teamet.

• Sociala aktiviteter på distans

Ett sätt att stärka teamkänslan på distans är sociala aktiviteter. Bjud in till en digital afterwork-timme på fredagar, en Teams-fika varje onsdag eller en gemensam Teams-frukost på måndagmorgnar för att få alla att känna sig delaktiga och informerade kring vad som händer under veckan.

• Digital Team-building

Team-building digitalt, går det? Absolut. Ett tips är Donut, en Slack-app som varje vecka slumpmässigt parar ihop två teammedlemmar för ett samtal (kan även göras utan Slack). Detta är en utmärkt aktivitet som kan implementeras i hela företaget för att få olika team att lära känna varandra. Förbered en lista över roliga frågor som kan bryta isen vid varje samtal.

• Digitalt firande

Fira årsdagar och födelsedagar digitalt. Födelsedagssången kan exempelvis göras via Teams. Glöm inte vikten av att fira när ni nått ett stort mål och ge den uppskattning som förtjänas för att hålla motivationen uppe.

Mät och följ upp teamets engagemang och mående

När du leder hybrida team är det svårare än någonsin att vara en närvarande chef. När du inte träffar dina medarbetare dagligen är det svårt att fånga upp signaler på dåligt mående eller saker som inte fungerar bra i arbetsvardagen.

Att mäta och följa upp teamets engagemang, mående och prestationer digitalt kan hjälpa dig att hitta rätt fokus för ditt team, fånga upp förbättringsbehov och identifiera var du bör lägga tid och resurser för att på bästa sätt främja ert gemensamma välmående och prestation.

flourish ledarskap och engagemang HR team
Top 3 teams:
Marknad: 8.5
Sälj: 8.2
Dev-team: 7.9

Så kan Flourish hjälpa dig att leda hybrida team

Spela videoklipp

Så kan Flourish hjälpa dig att leda hybrida team

Flourish chatbot gör det enklare än någonsin att samla och agera på feedback som stärker ditt team och låter er blomstra tillsammans. 

Utgångspunkten för Flourish är det inkluderande ledarskapet där alla i teamet hjälps åt att få fart på förbättringsarbetet. Mätbara data samlas i realtid och hjälper dig att direkt se och agera på det som är viktigt för ditt team. 

Skapa en levande feedbackkultur

Genom att ge dina medarbetare möjlighet att dela med sig av sin röst, sina bekymmer och behov – samt att du tar detta på allvar och agerar – är nyckeln till framgång. Om du dessutom kan kombinera proaktiva, anonyma mätningar med återkopplande samtal i grupp och individuellt lägger du grunden till en välmående feedbackkultur.

Led ditt team datadrivet

I verktyget får du tillgång till en forskningsbaserad frågekatalog med över 100 olika chattkonversationer i fokusområden som täcker hela arbetsmiljöspektrat. Flourishs frågor är baserade på svensk- och internationell forskning och framtagna med hjälp av ledande HR-experter. Den data du får ut kommer hjälpa dig att ta eveidenbaserade och datadriva beslut. 

Skapa välmående i gruppen

Som arbetsgivare ligger det ett stort ansvar men också glädje i att säkerställa ett välmående team både vad gäller den psykiska- så väl som fysiska hälsan.

Flourish hjälper dig att löpande mäta och kartlägga teamets välmående. Detta kan sedan ligga till grund för specifika insatser som kompletterar ert företags allmänna hälsoinsatser.

Redo att testa Flourish?
Boosta engagemang & ledarskap i ditt team

Relaterade artiklar