Mätbart engagemang

Medarbetarundersökning i realtid

Kör ni samla gamla medarbetarundersökning en gång varje år? Glöm det! Idag ställs helt nya krav på ledarskapet och hur man i detta arbetar, mäter och följer upp på medarbetarnas engagemang och välmående. Med Flourish chatbot får du en agil lösning för framtiden. Mätbar data samlas i realtid och du kan direkt se och agera på resultat av de pulsade frågor och fokusområden som är viktiga för just ditt team.
Med Flourish chatbot får du en agil lösning för framtiden. Mätbar data samlas i realtid och du kan direkt se och agera på resultat av de pulsade frågor och fokusområden som är viktiga för just ditt team.
flourish ledarskap och engagemang Mätbart engagemang - Medarbetarundersökning i relatid

De team som använder Flourish ökar sin produktivitet i genomsnitt med:

0 %

Ta pulsen på ditt team

Vänta inte in nästa års medarbetarundersökning för att ta reda på hur dina medarbetare mår! Med Flourish har du möjligheten att kontinuerligt ta pulsen på ditt team.
Genom en standardiserad chatkonversation optimerad för att ge dig inblick i ditt teams välmående får du mätbara insikter som lägger grunden för ett proaktivt och agilt ledarskap. Använd resultatet som underlag i strategimöten, feedback till dina medarbetare eller för att agera snabbt och beslutsamt om så behövs.

Flourish Pulse är en standardiserad och forskningsbaserad chatkonversation. Den består av sex stycken grundfrågor utformade för att mäta de vanligaste nyckeltalen för medarbetarnas välmående och engagemang i ditt team.

flourish ledarskap och engagemang ledare

LÅGA RESULTAT:
Baserat på ditt teams låga resultat inom detta område är det rekommenderat att du…

REKOMMENDERAT AGERANDE:
Förstärk ditt teams höga resultat genom att fira era segrar! Detta är ett enkelt sätt att bibehålla engagemanget i gruppen.

LÅGA RESULTAT:
Baserat på ditt teams låga resultat inom detta område är det rekommenderat att du…

REKOMMENDERAT AGERANDE:
Förstärk ditt teams höga resultat genom att fira era segrar! Detta är ett enkelt sätt att bibehålla engagemanget i gruppen.

Få dataknutna åtgärdsförslag​

Det är inte alltid lätt att veta hur man som ledare skall agera för att stärka sitt team och nå gemensam framgång. Nyckeltal, realtidsdata, trendkurvor, kvalitativ feedback och förbättringsförslag från dina medarbetare kan då vara en stor hjälp på traven.
För att ytterligare ge stöd åt dig som ledare kan Flourish genom avancerade algoritmer förse dig med databaserade återgärdsförslag på svårhanterliga teamutmaningar. Rekommendationerna som ges är forskningsbaserade och beprövade metoder som visat sig effektiva gång på gång.

Följ trenderna

Introducera ett agilt, datadrivet arbetssätt i din egen ledarskapsutveckling. I en snabbföränderlig vardag är det inte längre tillräckligt att endast basera sina beslut på den årliga medarbetarundersökningen. Med Flourish följer du nyckeltal inom ett stort antal områden centrala för ditt teams framgång. Datan samlas in i realtid och visar löpande på teamets nuläge och trendutveckling.

Genom snabb och enkel analys får du inblick i hur ditt team mår och presterar just nu samt vilka utmaningar som kan tänkas vänta framåt. Att aktivt följa och agera på dessa insikter underlättar ditt jobb som ledare, hjälper dig ta proaktiva beslut och kan ta dig och teamet till nästa nivå.

flourish ledarskap och engagemang medarbetare_feedback
flourish ledarskap och engagemang trend graph
flourish ledarskap och engagemang HR team
Top 3 teams:
Marknad: 8.5
Sälj: 8.2
Dev-team: 7.9

Visa på framgång

Framgångsrika ledare och team uppmärksammas! Företagsledning och HR kan se, analysera och jämföra både teamens utveckling och ledarens engagemang. Här blir det extra tydligt att ett aktivt ledarskap med beslut baserade på aktuella trender lönar sig. Både för resultat och karriär.

Flourish HR-vy är portalen för ledning och HR som ger dem det helikopterperspektiv som krävs i snabbrörliga organisationer idag. I ett enkelt gränsnitt med fokus på de viktigaste mättalen kan man här få HR-data i realtid som leder till insikter och beslut.

Varför Flourish?

flourish ledarskap och engagemang leader

Stärkt ledarskap

Med Flourish i ryggen får du alla verktyg du behöver för att ta nästa steg i ditt chefsskap!

flourish ledarskap och engagemang Team Commitment

Engagerat team

Flourish lägger grunden för ett ökat engagemang, välmående och prestation i ditt team.

flourish ledarskap och engagemang Feedback som du kan lita på

Feedback att lita på

Över 100 forskningsbaserade fokusområden ger dig konkreta svar inriktade på agerbarhet.

flourish ledarskap och engagemang

Utforska Flourish

Okomplicerat och rakt på!
5 enkla steg till engagemang och effektivare team genom feedback.