FORSKNINGEN BAKOM FLOURISH

Evidensbaserat och testat

Med Flourish får du tillgång till en forskningsbaserad frågekatalog med över 100 olika chattkonversationer i fokusområden som täcker hela arbetsmiljöspektrat. Grunden till våra frågor är baserade på svensk- och internationell forskning och framtagna med hjälp av ledande HR-experter.

flourish ledarskap och engagemang HR team
flourish ledarskap och engagemang

Med Teamet i fokus

I relation till andra feedback- och enkätverktyg är Flourish på ett tydligare sätt fokuserat på individ- och teamnivå. Smidiga funktioner för överblick på organisationsnivå är inkluderade i programvaran, men utgångspunkten är medarbetarna, teamet och dess ledare.

Att vi valt denna approach är dels baserat på att man i undersökningar visat på tydliga trender mot en förändrad arbetsmarknad där decentraliserade organisationsmodeller med autonoma och självstyrande team får ta större plats.

Forskare menar vidare att teamen även i mer traditionella organisationer ofta är en katalysator för organisationsutveckling. I detta är teamledaren kritisk för att kunna möta omvärldsförändringar genom agilt styre.

Vi tror på individernas gemensamma kraft till förändring. På Flourish genomsyrar denna filosofi allt vi gör. Från hur våra Frågeområden, Focus Areas är uppbyggda till hur vi arbetar med implementering hos våra kunder. Vi anser nämligen att både chefers och medarbetares arbetstid är för dyrbar för att bli påtvingad ett verktyg ovanifrån som man inte önskat. Istället arbetar vi med organisk onboarding på teamnivå där engagerade chefer ofrånkomligen blir ambassadörer när de ser värdet som verktyget medför.

Små vinster visar vägen

Som ledare kan man ibland känna sig låst i problemfokusering och konflikthantering. Att förstå de utmaningar som medarbetarna och teamet som helhet har är förstås avgörande för framgång, men det är samtidigt lätt att glömma av alla framsteg som dagligen sker!

I Flourish har vi tagit fasta på detta och ser det som en av nycklarna till att bygga ett effektivt och engagerat team. Flourish Chatbot anpassar sig till svaren den får och med avstamp i den positiva psykologin väljer den att fokusera på, lyfta och tydliggöra de små vinsterna om den märker att teamet är starkt inom ett visst område.

flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang

Att blomstra

Flourish, att blomstra, är ett koncept sprunget ur den positiva psykologin och handlar om att bygga upp välbefinnande och tillfredsställelse i privatliv såväl som på arbetet,

I en förlängning av begreppet Flourish så tog Martin Seligman fram en modell för hur man skall nå denna balans av tillfredsställelse. Han kallar den P.E.R.M.A och utgör fem stycken byggstenar som var och en är avgörande välbefinnade i arbetslivet. 

Den stora katalogen med Frågor, Focus Areas, paketerade i smidiga Flourish Chats har hämtat mycket av sin inriktning och struktur från denna modell, där alla byggstenar finns representerade inom en rad olika ämnen.

Positiva känslor

Människor sätter högre mål och utmanar sig själva mer när de känner sig glada och upplever positiva känslor.
I denna byggsten ligger fokus vid: Hur är stämningen i ert team? Hur ger ni positiv feedback till varandra? Arbetar ni aktivt för att minska stressfaktorer? Är arbetsfördelningen i teamet rättvis och tidsfrister rimliga? Finns det en känsla av hopp eller optimism? Har ni kul ihop? Finns det öppenhet i beslutsfattandet?

Engagemang
Engagemang och flow är nyckeln till att prestera och utvecklas. I denna byggsten ligger fokus vid: Har människor chansen att göra det de gör bäst? Får de chansen att använda sina styrkor och arbeta i sin “sweet spot”? Är någon uttråkad i sin roll? Har medarbetarna chans att arbeta fokuserat med få avbrott?
Relationer
Forskningen visar, gång på gång, att relationen till kollegorna är avgörande för ett välmående team. I denna byggsten ligger fokus vid: Arbetar teamet som en grupp eller som individer? Bryr ni er om varandra? Utforskar ni möjligheter för coachning eller mentorskap? Arbetar du aktivt för att förbättra samarbete mellan olika funktioner?
Meningsfullhet

Känns arbetet meningsfullt och rimmar med individens egna värderingar ökar drivkraften avsevärt. 
I denna byggsten ligger fokus vid: Ser medarbetarna kopplingen mellan vad de gör och det värde det ger? Arbetar ni aktivt för att eliminera arbete som inte tillför värde? Får teamet en chans att, konkret, se hur deras bidrag gör skillnad? Ger det dagliga arbetet tid för reflektion?

Åstadkommande
Alla människor vill prestera och åstadkomma saker. I denna byggsten ligger fokus vid: Belyser ni era framgångar? Säkerställer du att folk vet vad som förväntas av dem? Berättar du om vad de gör bra och varför? Hjälper du till med att ta bort hinder så att människor kan göra framsteg varje dag? Får teammedlemmar utvecklas och växa i sina roller?

FLOURISH & FORSKNING

Läs vidare om forskningen bakom flourish:

Hur funkar det?

Driv engagemang och boosta ledarskap i 5 enkla steg.