Stärkt ledarskap genom feedback

Ledarskap behöver inte vara svårt. Utgångspunkten för Flourish är det inkluderande ledarskapet där alla i teamet hjälps åt att få fart på förbättringsarbetet. Genom en öppenhet för feedback skapas team präglade av engagemang, delaktighet och produktivitet.

flourish ledarskap och engagemang leader
0 %
Av alla ledare som använder Flourish upplever att de stärkt sitt ledarskap det senaste året

Hitta rätt fokus för ditt team

I en stressad tillvaro hjälper Flourish dig att hitta rätt fokus för ditt team och tydligt identifiera var du bör lägga tid och resurser för att på bästa sätt främja ert gemensamma välmående och prestation.
I Flourish hittar du över 110 olika fokusområden med chattkonversationer optimerade för att få fram mätbar data och kvalitativ feedback från dina medarbetare.
Baserat på din teamsammansättning och genom löpande, automatisk dialog med dina medarbetare hjälper Flourish dig dessutom att välja vilka av dessa fokusområden som ditt team är i störst behov av att mäta. Helt enkelt smidigt.
Med en användarupplevelse i världsklass skapar vi insikter som gör dig till en mer fokuserad chef.
flourish ledarskap och engagemang Focus Areas Research
flourish ledarskap och engagemang Best Performing Focus Areas
flourish ledarskap och engagemang närvarande ledarskap
NYTT MEDDELANDE: Hej! Tyvärr känner jag mig inte så pepp just nu. Att sitta hemma känns jobbigt och ensamt! 😵 😰

DITT SVAR:
Hej, det var verkligen tråkigt att höra! Distansarbete är en utmaning. Skall vi samla hela teamet imorgon, fika en stund och prata ihop oss? Jag skickar inbjudan direkt! /Sara

NY FEEDBACK: Ja, det låter som en bra idé! Tack!  💪 🙏

Bli mer närvarande i ditt ledarskap

I den nya vardagen där mötena avlöser varandra och teamet sitter på distans är det mer utmanande än någonsin att vara en närvarande chef.
Flourish hjälper dig initiera en dialog med dina medarbetare som visar att du lyssnar på deras behov, önskemål och förslag. Svara direkt genom systemet eller använd insikterna som en grund för era återkommande möten.

Led teamet agilt

I dagens snabbföränderliga värld läggs allt mer fokus på agilt ledarskap och snabbrörliga organisationer. Att kunna ta snabba och proaktiva beslut baserade på förändrade förutsättningar, både externt och internt, är en nyckel för framgång. Både för ditt team och för dig som som individuell ledare.

När du genom Flourish involverar dina medarbetare i det dagliga förändringsarbetet bygger du förtroende i hela gruppen och förutsättningarna att snabbt kunna agera när det behöv ökar. Gemensam framgång mäts och utvärderas löpande baserat på realtidsdata. Mät, följ upp, agera och repetera!
flourish ledarskap och engagemang Agilt team
flourish ledarskap och engagemang team som pratar
flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang

Agera proaktivt

Som chef vill du alltid ligga steget före. Oroligheter i teamet eller sjunkande engagemangskurvor är kritiska att upptäcka så tidigt som möjligt för att kunna agera innan större problem uppstår.
Genom att i Flourish kontinuerligt mäta, följa upp pulsade mätningar inom en stor mängd olika områden kan du med örat mot marken fånga upp kritiska signaler och agera i tid.

Varför Flourish?

flourish ledarskap och engagemang Team Commitment

Engagerat team

Flourish lägger grunden för ett ökat engagemang, välmående och prestation i ditt team.

flourish ledarskap och engagemang Feedback som du kan lita på

Feedback att lita på

Över 100 forskningsbaserade fokusområden ger dig konkreta svar inriktade på agerbarhet.

flourish ledarskap och engagemang Mätbart engagemang - Medarbetarundersökning i relatid

Mätbarhet

Flourish hjälper dig ta bättre beslut genom datadriven analys och rekommendationer.

flourish ledarskap och engagemang

Utforska Flourish

Okomplicerat och rakt på!
5 enkla steg till engagemang och effektivare team genom feedback.