Dagligvaruhandel

Flourish är en feedbackmjukvara som samlar insikter om butikens dagliga drift och ger järnkoll på medarbetartrivsel.

Med Flourish får ni

Insikter i realtid

Validerade, agerbara och löpande mätningar så organisationen kan riktningsförändra snabbt.

Ledarskapsutveckling

Feedback är grunden till all utveckling. Gör era ledare proaktiva och hjälp dem växa i sitt arbete med teamet.

Närvaro

Förstärk dialogen med alla medarbetare, nyanställd, extrajobbare eller heltid:are. Undvik att småproblem bli jobbiga surdegar.

Garanterad anonymitet

Minimera risken att mobbning och trakasserier hålls undangömt. Ärliga och konstruktiva svar ger organisationen chans till förbättring.

Regelefterlevnad

OSA-säkrat frågebattri. Rätt data vid rätt tidpunkt. Aldrig mer huvudvärk av Arbetsmiljöverkets inspektioner.

“Investeringar i arbetsmiljö ger dubbelt så hög avkastning som kostnaden som läggs ner.”

10 +

Butiker som kör Flourish

1000 +

Aktiverade medarbetare

100 +

Chefer som växer i sitt ledarskap​

0 +

Godkända arbetsmiljöinspektioner

10 +

Butiker som kör Flourish

1000 +

Aktiverade medarbetare

100 +

Chefer som växer i sitt ledarskap​

0 +

Godkända arbetsmiljö-inspektioner

Flourish på ICA Falkenberg

Flourish och ICA Kvantum Falkenberg samarbete startade genom ett gemensamt projekt med utbildningsföretaget Boosta. ICA-handlaren Martin behövde ett digitalt verktyg som kunde mäta implementationen av ett nytt arbetssätt. I samband med detta fann Martin även värdet i Flourish som helhet, att effektivt och löpande mäta medarbetarfrågor så som arbetsmiljö och engagemang.

Eftersom butiken öppnar tidigt på morgonen och stänger sent på kvällen, sju dagar i veckan, uppstår stora utmaningar att finnas tillgänglig för alla medarbetarna på det sätt man önskar. En av de stora värden som Martin upplever med Flourish är medarbetarnas möjlighet att löpande lämna anonym feedback som Martin eller närmsta chef enkelt kan besvara direkt till den individen.

Medarbetarna i sin tur har ett enkelt och modernt sätt att göra sin röst hörd, påverka och engagera sig än mer i verksamheten. I många fall handlar engagemanget om att bidra till bättre kundupplevelser i butiken. Att medarbetarna inte behöver ladda ner nya appar eller skapa konton har varit en nyckelfaktor för att minska trösklar och säkerställa hög svarsfrekvens, månad efter månad.

Flourish på ICA Falkenberg
Alla artiklar laddade
Alla artiklar laddade
Redo att testa Flourish?

Boosta engagemang & ledarskap i er butik