Dagligvaruhandel

Flourish är en feedbackmjukvara som samlar insikter om butikens dagliga drift och ger järnkoll på medarbetartrivsel.

Hur hjälper Flourish er?

Effektiviserar medarbetarsamtalet

Flourish ger cheferna ett kraftfullt dataunderlag att utgå från vid utvecklingssamtalet. Mötet blir fokuserat, målinriktat och med tydlig struktur.

Automatiserar arbetsmiljöronden

Flourish ta bort mycket av det manuella arbete som kommer med arbetsmiljöronden. Genom ett smart upplägg sparar både organisation och chefer tid.

Stärker relationen till facket

En löpnade & dokumenterad uppföljning av medarbetarnas arbetsmiljö är positivt både för arbetsgivare och relationen till facket. Flourish skapar den transparens som ofta efterfrågas. 

Förbättrar
kommunikationen

Via Flourish anonyma direktkanal mellan butiksmedarbetare och ledning så kommer saker till ytan och kan behandlas direkt. Kommentarer kan besvaras omgående av närmsta chef via mobilen.

Boostar
kundupplevelsen

Flourish samlar in och stolpar upp positiva medarbetarförslag för en förstärkt kundupplevelse. Verktyget påminner och nudge:ar medarbetarna mot ett ännu bättre beteende ute i butik.

Flourish på ICA Falkenberg

Flourish och ICA Kvantum Falkenberg samarbete startade genom ett gemensamt projekt med utbildningsföretaget Boosta. ICA-handlaren Martin behövde ett digitalt verktyg som kunde mäta implementationen av ett nytt arbetssätt. I samband med detta fann Martin även värdet i Flourish som helhet, att effektivt och löpande mäta medarbetarfrågor så som arbetsmiljö och engagemang.

Eftersom butiken öppnar tidigt på morgonen och stänger sent på kvällen, sju dagar i veckan, uppstår stora utmaningar att finnas tillgänglig för alla medarbetarna på det sätt man önskar. En av de stora värden som Martin upplever med Flourish är medarbetarnas möjlighet att löpande lämna anonym feedback som Martin eller närmsta chef enkelt kan besvara direkt till den individen.

Medarbetarna i sin tur har ett enkelt och modernt sätt att göra sin röst hörd, påverka och engagera sig än mer i verksamheten. I många fall handlar engagemanget om att bidra till bättre kundupplevelser i butiken. Att medarbetarna inte behöver ladda ner nya appar eller skapa konton har varit en nyckelfaktor för att minska trösklar och säkerställa hög svarsfrekvens, månad efter månad.

Flourish på ICA Falkenberg
Redo att testa Flourish?

Boosta engagemang & ledarskap i er butik