flourish ledarskap och engagemang Flourish_Teamledare_header-start

LEDARE I FOKUS:

Emmy Wislander och det inkluderande ledarskapet

Dela på Facebook »
Dela på Linkedin »
flourish ledarskap och engagemang Emmy Wislander och det inkluderande ledarskapet

Ett inkluderande ledarskap är avgörande för att skapa engagemang och idéer – och få människor att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Det anser Emmy Wislander, chef för kundanpassning på Volvo Trucks. Under ett intensivt år som prövat både organisationen och teamet har Flourish varit ett värdefullt verktyg för att samla feedback och engagera medarbetarna.

Hon fick sin första chefsroll redan som 26-åring. I dag, fem år senare, leder Emmy Wislander ett team på 25 ingenjörer med ansvar för att utveckla tekniskt kundanpassade lösningar hos en av Sveriges största arbetsgivare, lastbilskoncernen Volvo. Efter ett omvälvande år präglat av pandemi, permitteringar och materialbrist å ena sidan, storaffärer och överträffade aktieprognoser å andra har Emmy Wislander både prövats och utvecklats i sin ledarroll. 

– Vi är just nu inne i en väldigt pressad situation med enormt tryck från marknaden, säger hon.

Inkluderande ledarskap ger framgång

Samtidigt märks det att utmaningar är inget hon ryggar för. Att leda andra mot ett gemensamt mål i både med- och motvind har hon gjort långt innan hon klev in genom dörrarna på Volvo. Intresset för ledarskap fanns med henne redan under uppväxtåren på Tjörn – och väcktes via idrotten. 

– Jag har alltid idrottat mycket, med elitsatsning inom segling och många år inom innebandyn, som kapten. Jag har alltid varit väldigt målinriktad och velat det bästa för laget. Att koppla ihop olika individer i ett lag mot ett gemensamt mål är avgörande för att prestera inom idrotten och också grunden i ett bra ledarskap, säger hon.

Inkluderande ledarskap som aktiverar

Emmy Wislander återkommer flera gånger till vikten av inkludering för att skapa engagemang, idéer och framgångar – både för ett lag och för en organisation. Men hennes väg från innebandykapten för flicklaget på Stenungsund till chef på en av världens största lastbilstillverkare var inte självklar. Själv beskriver Emmy Wislander det som att hon alltid valt ”den breda vägen”. Under ungdomsåren fanns inga självklara drömmar om varken en skådespelarkarriär eller en chefsroll – men att utbilda sig var en självklarhet. 

Efter studier vid European Business program, med ett och ett halvt års studier i Sverige och ett och ett halvt år i Barcelona och Amsterdam, hoppade hon på en utbildning i strategiskt HR-arbete vid Göteborgs universitet. Men Emmy Wislander kände snabbt att det fanns andra vägar som kunde utveckla henne mer. Efter kontakt med en gästföreläsare från Volvo påbörjade hon istället en termins internship på företaget och en viktig insikt följde.

– Jag hade nog inte sett mig själv jobba med lastbilar men jag insåg snabbt att det inte spelar så stor roll vilken produkt jag jobbar med. Fokus för ledarskapet, och det som jag brinner för, handlar om att aktivera människor och skapa en plattform för samarbete och innovation – att få andras idéer att kläckas, säger hon.

Ledarskap kommer inifrån

Efter internshipet på Volvo var vägen framåt tydlig. Efter en masterutbildning i innovation och industrial management på Handels blev Emmy Wislander antagen till Volvo Graduate program och som 26-åring fick hon sin första chefsroll, som produktionschef för intern materialkontroll i Tuvefabriken. En viktig lärdom från den tiden var att ledarskap måste komma inifrån. 

– Genom graduate-programmet fick jag möjlighet att skugga flera andra ledare. Jag tänkte mycket på vad som fungerade bra och funderade på vilka delar jag skulle ”kopiera” till mitt ledarskap. Men jag insåg någonstans att jag måste vara mig själv, jag måste vara den ledare som jag är, jag kan inte ta efter någon annans ledarstil, säger hon.

En chef är inte alltid en ledare

Så vilken typ av ledare är Emmy Wislander? Det första hon vill poängtera är att ledarskap inte är synonymt med chefskap. 

– Jag har nog varit en ledare i alla mina roller, även när jag inte varit chef. För mig handlar ledarskap om att föra samman människor och få dem att åstadkomma saker tillsammans. Det handlar inte om att kontrollera eller följa upp sitt team, utan om att ge ansvar och lita på att varje individ gör sitt. Jag leder ett team med 25 ingenjörer som är experter inom sitt område. Det är omöjligt för mig att lära mig alla tekniska detaljer – och det är heller inte nödvändigt. Min roll är att skapa förutsättningar för dem att använda sin kunskap till att komma på nya idéer och innovationer och skapa en plattform för samarbete, både inom teamet och mellan organisationer.

flourish ledarskap och engagemang

Flourish - för rätt insatser, i rätt tid

Att vara öppen och ödmjuk, visa tillit och förtroende samt att ställa rätt frågor är viktiga egenskaper för en ledare, tycker Emmy Wislander. Att även hålla sig uppdaterad på stämningen i teamet samt vara lyhörd för varje medarbetares behov är också avgörande för ett effektivt, inkluderande ledarskap, men kan vara utmanande med ett team på 25 personer. För ett drygt år sedan började Emmy Wislander och hennes team, likt flera av deras kollegor på Volvo, att använda Flourish, för att i realtid kunna ta pulsen på organisationen och snabbt kunna sätta in insatser när det behövs, där det behövs. 

– Jag leder en väldigt stor grupp och det är svårt att hinna med den individuella coachningen så ofta som jag skulle vilja. När många i teamet jobbat hemifrån och vi inte ses så ofta ställer det ännu högre krav på mig som ledare att vara proaktiv och hålla koll så att utvecklingen inte drar åt fel håll. Det har varit väldigt bra att kunna följa trender i teamet och agera direkt när behoven uppstår, säger Emmy Wislander.

Feedback genom Flourish lägger grunden för dialog

En pressad situation med hemarbete och en uppväxlad produktionstakt gav snabbt avtryck.

Vi valde att arbeta med de fokusområden i Flourish som behandlar stress där viktade frågor hjälpte oss se förändring över tid. Efter en ganska tuff period kunde vi se en påtagligt negativ trend där. Vi ägnade därför vår två efterföljande  teamsmöten till att diskutera vad detta berodde på och använde breakout sessions för att spåna idéer om hur vi kunde förbättra situationen. Det gav väldigt mycket, säger Emmy Wislander. 

Möjligheten att kunna lämna individuella kommentarer och förbättringsförslag i Flourish har varit en viktig pusselbit i kommunikationen, och har uppskattats av både medarbetare och ledning. 

– Det har varit en väldigt bra grund till en efterföljande dialog om vad vi kan göra bättre. Det har blivit en naturlig del av vår kommunikation. En del uppskattar också möjligheten att kunna lämna anonyma kommentarer, säger Emmy Wislander. 

Tiden för intervjun är slut och nästa möte väntar för dörren för Emmy Wislander. Trots ett fullspäckat schema märkts det att samtal om det inkluderande ledarskapet engagerar. Samtal är också en viktig grund i ledarskapet, enligt henne.   

 

”Att få människor att prata med varandra, det kommer man väldigt långt på”

– Emmy Wislander

vill du veta mer om Flourish?

Boosta engagemang
& ledarskap i ditt team

flourish ledarskap och engagemang Tjej i bubbla

KUNDPORTRÄTT:

Inspireras av fler visionära ledare:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies och GDPR