Engagerade medarbetare presterar bättre

Med Flourish bygger du engagemang tillsammans med ditt team. Flourish ger dig de verktyg du behöver för att bygga en transparent kultur baserad på förtroende, välmående och engagemang. 

flourish ledarskap och engagemang Team Commitment
0 %
Har sett sitt eNPS öka efter endast ett år med Flourish

Skapa ett team som presterar

Hur teamet presterar är helt avgörande för ditt resultat som chef. Du och gruppens individer är ömsesidigt beroende av varandra för att nå gemensam framgång.
Flourish hjälper dig skapa engagerade medarbetare och sänka de trösklar som skapar hinder för prestation. Tillsammans med teamet sätter ni fokus på prestation och ökar sen farten.
flourish ledarskap och engagemang Best Performing Focus Areas
flourish ledarskap och engagemang

Hej igen! När alla drar åt samma håll finns potential att förändra👊😊 Vi vill få dig och dina närmsta kollegor att i större utsträckning göra det 😊. I det stora hela, tycker du att ni drar åt samma håll?

0 = Inte alls. 10 = Till 100%
9
Kul att du säger det! Vad är den främsta orsaken till att det fungerar så bra?

Arbeta effektivt tillsammans

Tappa aldrig momentum! Effektiva team präglas av ett ständigt fokus på små förbättringar. Genom att kontinuerligt mäta och följa upp nyckelområden centrerade kring kommunikation och arbetssätt kan du löpande identifiera de förändringar ni behöver i just ditt team.
Flourish hjälper dig alltså att både finkalibrera ditt ledarskap och samtidigt prioritera mellan de identifierade förbättringsåtgärderna för bästa möjliga effekt.

Skapa välmående i gruppen

Som arbetsgivare ligger det ett stort ansvar men också glädje i att säkerställa ett välmående team både vad gäller den psykiska- så väl som fysiska hälsan.
Flourish hjälper dig att löpande mäta och kartlägga teamets välmående. Detta kan sedan ligga till grund för specifika insatser som kompletterar ert företags allmänna hälsoinsatser.
flourish ledarskap och engagemang

Bygg engagemang underifrån

Engagemang föder framgång! Flourish är byggt med teamet och medarbetarna i fokus. Det är i teamet det händer och om det ska ske förändring är det hos medarbetarna det startar.

Flourish kommer med många smarta funktioner för att involvera alla i teamet. Man kan skicka beröm till sina kollegor, ge och rösta på förbättringsförslag samt se sina egna resultat över tid. Detta skapar delaktighet, gemenskap och i slutändan engagerade medarbetare som tillför positiv energi till hela organisationen.

Varför Flourish?

flourish ledarskap och engagemang leader

Stärkt ledarskap

Med Flourish i ryggen får du alla verktyg du behöver för att ta nästa steg i ditt chefsskap!

flourish ledarskap och engagemang Feedback som du kan lita på

Feedback att lita på

Över 100 forskningsbaserade fokusområden ger dig konkreta svar inriktade på agerbarhet.

flourish ledarskap och engagemang Mätbart engagemang - Medarbetarundersökning i relatid

Mätbarhet

Flourish hjälper dig ta bättre beslut genom datadriven analys och rekommendationer.

flourish ledarskap och engagemang

Utforska Flourish

Okomplicerat och rakt på!
5 enkla steg till engagemang och effektivare team genom feedback.