flourish ledarskap och engagemang kundcase

KUNDCASE:

ICA Maxi Linköping – Satsning på ledarskap gav mätbara resultat

Dela på Facebook »
Dela på Linkedin »

Satsning på ledarskap gav mätbara resultat genom Flourish

På ICA Maxi i Linköping användes Flourish som ett viktigt stöd i butikens satsning på ett stärkt ledarskap. Satsningen gav tydliga resultat och ökade medarbetarnas ranking inom områden som arbetsglädje, samarbete och feedback.

– Flourish är ett modernt, snabbt och mycket flexibelt system som gör att vi som butik, och enskilda ledare, kan följa medarbetarnas åsikter och upplevelser av sitt arbete, säger butikschefen Johan Vanselius.

På ICA Maxi i Linköping arbetar 190 medarbetare med att säkra den dagliga driften och ge god service åt butikens kunder. Under 2022 startades ett arbete för att ytterligare stärka ledarskapet i butiken och ett 20-tal chefer fick möjlighet att gå ledarskapsutbildningar och få coachning av ledarskapskonsulter från Boosta, konsultbyrån med fokus på ledarskap och kundbemötande inom dagligvaruhandeln. För att stötta det arbetet användes Flourish, som kunde fånga upp vilken effekt förändringen fick i praktiken och hur den uppfattades av medarbetarna.

Flourish är ett modernt, snabbt och mycket flexibelt system som gör att vi som butik, och enskilda ledare, kan följa medarbetarnas åsikter och upplevelser av sitt arbete

Johan Vanselius, ICA Maxi Linköping
Profilbild på Johan Vanselius från ICA Maxi Linköping

Flourish – en viktig hörnsten i förändringsarbetet

Möjligheten att följa gruppens åsikter löpande och ha en dialog med olika medarbetare som gett feedback genom Flourish var en viktig hörnsten i butikens förändringsarbete, enligt Johan Vanselius. Att medarbetarna kan ge sina svar anonymt är en fördel som sänker ribban för att ge feedback. 

– En styrka med Flourish är också att medarbetaren själv kan välja på vilket sätt de vill få frågorna till sig. Hos oss har de flesta valt Messenger, säger Johan Vanselius.
Andra exempel på chatt-kanaler som medarbetare kan välja med Flourish är Teams, Slack, email eller sms. 

Tydliga resultat

Under det året som ICA Maxi Linköping har använt Flourish har Johan Vanselius och hans kollegor fått in 491 förbättringsförslag från totalt 190 medarbetare. Förändringsarbetet har också gett tydliga resultat, bland annat har det höjt medarbetarnas ranking inom områden som arbetsglädje, hur samarbetet fungerar på arbetsplatsen samt hur ledarna jobbar med feedback.

Stor potential när ledningen driver arbetet

Mårten Andersson, vd och grundare av Flourish, pekar på flera framgångsrika exempel på hur ICA Maxi Linköping har drivit förändringen och använt Flourish. 

– Ledningsgruppen på ICA Maxi Linköping bestämde sig tillsammans för att lyckas med den här satsningen. Det fanns ett tydligt ställningstagande och beslut från ledningen, man satte upp tydliga mål och har haft löpande avstämningar som fokuserat på den här frågan. Är man så målmedveten och fokuserad kan man göra fantastiska framsteg. Nyckeln till förändring är att ledningen driver frågan. ICA Maxi har även haft bra stöttning från Boosta kring hur man kan hantera svår feedback när sådan kommer in, säger han.

Johan Vanselius – Därför använder vi Flourish
  • Flourish är ett modernt och användarvänligt system som gör att vi som butik, och enskilda ledare, kan följa medarbetarnas åsikter och upplevelser av sitt arbete.
  • Vi kan följa gruppens åsikter och kommunicera med enskilda medarbetare som svarat på frågorna.
  • Att medarbetaren kan svara anonymt sänker tröskeln för att ge feedback.
  • Det finns möjlighet att anpassa undersökningarna till vilken ledare som är avsändare. Exempelvis kan en avdelning få frågor om feedback och en annan om samarbete.
  • Flourish frågebatteri innehåller mätningar om kundmötet och Lean.
  • Medarbetaren kan själv kan välja på vilket sätt de vill få frågorna till dig. Hos oss har de flesta valt Messenger.
  • Vi kan styra de butiksgemensamma undersökningarna till områden som vi vill förbättra i NMI (nöjd medarbetar index).

Flourish stöttar förändringsresan

Förändringar i arbetslivet går allt snabbare och för att fortsätta ligga i framkant behöver alla organisationer vara med på förändringsresan – och där kan Flourish vara ett bra stöd, enligt Mårten Andersson.

– Förändring handlar om människor och för att lyckas med en förändring måste man få med sig alla på resan. Det är viktigt att fånga upp frågor, funderingar, utmaningar men också goda exempel som förändringen kan leda till. Flourish är anpassad för sällan- och dagligvaruhandeln och fångar upp medarbetarnas perspektiv. Att lyssna på sina medarbetare och vara lyhörd för deras feedback skapar engagemang, drivkraft och stärker teamkänslan, säger han.

Ger mätbara resultat som skapar effekt

För ICA Maxi Linköping är ledarskapsprogrammet nu klart men butiken har fortsatt att använda Flourish för att kunna mäta, följa upp och agera på insikter från medarbetarna. 

– Vi styr de butiksgemensamma undersökningarna till områden som vi vill förbättra i NMI (nöjd medarbetar index), säger Johan Vanselius.

vill du veta mer om Flourish?

Boosta engagemang
& ledarskap i ditt team

flourish ledarskap och engagemang

KUNDPORTRÄTT:

Inspireras av visionära ledare:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies och GDPR