flourish ledarskap och engagemang kundcase

KUNDCASE:

Med medarbetarna i fokus, Stora Coop Halmstad

Dela på Facebook »
Dela på Linkedin »

Med medarbetarna i fokus, Stora Coop Halmstad

Engagerade och nöjda medarbetare och ett förändringsarbete som ger verklig effekt i verksamheten. Det är några anledningar till att Coop Halmstad valt att använda Flourish.
– Flourish ger engagerade medarbetare och gör det lätt att snabbt fånga upp deras feedback, agera och skapa förändring, säger butikschefen Joel Vallström.

Medarbetarna och deras engagemang är nyckeln till framgång. Det är Joel Vallströms övertygelse. Han är stormarknadschef på Stora Coop Halmstad med över 60 medarbetare i sitt team. Just fokuset på medarbetarna var det som fick Stora Coop Halmstad att börja använda Flourish hösten 2022.

– Det var vår VD, Göran Borg på Coop Halland, som tog initiativet. Han förstod att detta är framtiden för medarbetarundersökningar och att utvecklingen framåt sker via medarbetarnas engagemang. De traditionella medarbetarundersökningarna sker med för långt mellanrum och är alltför tungrodda att hantera och arbeta med, berättar Joel Vallström. 

Det är en betydligt högre tröskel att gå direkt till sin chef och ge feedback än att ge den anonymt. Jag har möjlighet att chatta med medarbetaren, som fortfarande är anonym, och kan ställa följdfrågor om jag behöver förtydliga något.

Joel Vallström, Stora Coop Halmstad​

Engagerade medarbetare – viktigaste tillgången

Medarbetarna är butikens ansikte utåt. Det är de som möter kunderna varje dag och ser hur verksamheten fungerar i praktiken. Engagerade medarbetare som bidrar till en kontinuerlig förbättring av verksamheten är en butiks kanske viktigaste tillgång. För Stora Coop Halmstad har Flourish varit ett viktigt verktyg för att nå dit. 

– Flourish är ett bättre verktyg att skapa engagemang bland medarbetare än de traditionella medarbetarundersökningarna. I Flourish chattar du med medarbetarna frekvent. Det gör det lätt att snabbt fånga upp deras feedback och det går lätt att snabbt agera för att skapa förbättring och förändring. Det i sin tur gör att medarbetarna känner att vi lyssnar på dem och de ser att deras feedback tas om hand och får verklig effekt i verksamheten, vilket ökar engagemanget, säger Joel Vallström.

Flourish har redan skapat resultat

Användandet av Flourish har redan lett till konkreta resultat – till exempel framtagandet av en ny rutin för hur reklamationer ska hanteras. 

– Genom Flourish fick vi kännedom om att många medarbetare tyckte att det var otydligt hur man ska hantera kundreklamationer och att man gjorde på olika sätt. Det resulterade i att vi drog igång ett initiativ där personalen själva höll en workshop för att ta fram en ny reklamationsrutin som vi sedan etablerade i butiken, säger Joel Vallström.

Genom Flourish fick Joel Vallström och ledningsgruppen också viktig insyn i behovet att förtydliga ett internt projekt som de kallar ”Den gröna tråden” som fokuserar på bemötande av kunder och kollegor emellan. 

Anonymitet sänker tröskeln för feedback

Möjligheten att göra sin röst hörd anonymt är en stor fördel med Flourish, tycker Joel Vallström. 

– Det är jätteviktigt. Det är en betydligt högre tröskel att gå direkt till sin chef och ge feedback än att ge den anonymt. Jag har möjlighet att chatta med medarbetaren, som fortfarande är anonym, och kan ställa följdfrågor om jag behöver förtydliga något. Och i 9 av 10 fall leder de dialogerna till att medarbetaren kommer in och pratar med mig och ledningsgruppen till slut, vilket alltid är det bästa. 

Ett effektivt förbättringsarbete som gör skillnad

Flourish är byggt för sällan- och dagligvaruhandeln och innehåller färdiga frågor om allt från den dagliga driften till hur arbetet ute i butiken kan bli effektivare och mer kundfokuserat.

På Coop Halmstad diskuteras resultaten på butikens ledningsgruppsmöten och medarbetare hålls uppdaterade om inkommen feedback och åtgärder på veckomöten. Joel Vallström beskriver det som att lägga lite tid varje vecka skapar en stor effekt, jämfört med de traditionella medarbetarundersökningarna som ofta är både tidskrävande och mindre effektiva. 

– Flourish är enkelt och smidigt att jobba med, både för medarbetarna och för oss i ledningsgruppen. Även supporten hos Flourish är väldigt bra och smidig. Har vi ett problem med ett konto eller något annat får vi alltid hjälp snabbt. Genom Flourish kan vi lyfta våra medarbetare och skapa ett effektivt förbättringsarbete som gör skillnad, säger han.

Namn: Joel Vallström
Ålder: 38 år
Jobb: Butikschef på Stora Coop Halmstad
Antal anställda: 60+
Intressen: Sportfiske och löpning, en bra kontrast till arbetet och vardagen som ger tid för reflektion.

Joels bästa tips för ett lyckat Flourish-arbete
  • Bygg ett engagemang för medarbetarundersökningen på arbetsplatsen. Visa att det är en chans för medarbetarna att göra skillnad och påverka arbetsplatsen, sitt eget arbete och butiken till det bättre – både för medarbetarna själva och för butikens kunder.
  • Engagera dig i feedbacken från medarbetarna. Följ upp och analysera resultatet utan dröjsmål och ge alltid återkoppling. Det visar medarbetarna att du värdesätter deras feedback och ökar chanserna att de ger mer feedback.
  • Utför förbättrings- och förändringsarbete utifrån den feedback och resultat som mätningarna ger. Ordna gärna workshops via eller tillsammans med medarbetarna för att involvera dem i förbättringsarbetet. Det skapar engagerade medarbetare och förbättringar som har sin bas i verksamheten.
  • Glöm inte att fira goda resultat och framgångar tillsammans med dina medarbetare.

vill du veta mer om Flourish?

Boosta engagemang
& ledarskap i ditt team

flourish ledarskap och engagemang

KUNDPORTRÄTT:

Inspireras av visionära ledare:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies och GDPR