FLOURISH BLOGG:

Hjälp, hur bygger jag effektiva team?

Dela på Facebook »
Dela på Linkedin »
bild av effektivt team

En tydlig skillnad mellan att vara chef och medarbetare är att som chef är din framgång, till stor del, beroende av ditt teams effektivitet och produktivitet. Som medarbetare har man sina individuella mål och ska jobba för att nå dessa vilket innebär att behovet av andra är mindre. Som chef är dock dina målsättningar ofta knutna till vad ni som team presterar tillsammans. Att arbeta med teamutveckling för att maximera effektiviteten i gruppen blir därför jätteviktig för dig. Genom att arbeta med teamutvecklingen kan företaget behålla sin konkurrenskraftighet och samtidigt öka lönsamheten. Det finns flera olika punkter att arbeta med för att lyckas med detta, bland annat är det viktigt att teamet arbetar mot gemensamma mål.

Om man studerar ledarskap kan man se att ovanstående slutsats påverkar och influerar praktiskt taget alla ledarskapsteorier. Förenklat brukar man prata om två uttryckIt’s not about you…” och ”It’s all about you..”.

  • “It’s not about you…” man måste som chef var medveten om att man inte bedöms utifrån sitt eget resultat utan från teamets gemensamma resultat. Det enda du som chef/ledare kan göra är att skapa bästa möjliga förutsättningar för teamutvecklingen. Hjälp gruppen att skapa så bra resultat som möjligt. Med andra ord, det är din omgivning som får dig att blomstra!
  • ”It’s all about you…” det är här du som chef måste vara ett föredöme i hur du är och vad du gör. För att kunna skapa effektiva och produktiva team måste du arbeta både med medarbetarnas attityder samt att ta bort de hinder som hindrar teamet från att lyckas.


Engagerade team = Effektiva team

Väldigt mycket forskning pekar på ett samband mellan effektivitet och engagemang, dvs att engagerade team får mer gjort och levererar bättre resultat. Dessvärre visar Deloittes globala workplace report att 87%* av medarbetare är oengagerade i sina jobb eller (ännu värre) är aktivt oengagerade. Vid mina HR-studier i USA pratades det ofta om “the disengagement crisis” där man pratar om faktumet att engagemangsnivån hos allt fler anställda sjunker drastiskt. Ledsamt nog sticker inte Sverige ut som ett positivt exempel utan håller sig på samma nivåer. Du ser säkert exempel i din närhet också där dina vänner, sambo eller familj inte är så engagerade i sina jobb som de kunde vara. Vid en middag för en tid sedan hörde jag ett talande citat; “Jag tycker det är kul på jobbet men jag brinner ju inte för det”. Följden av dessa krissiffror har inte låtit vänta på sig. I en undersökning av företagsledare genomförd av Gallup har 80% rankat aktiviteter som förstärker employee experience som mycket viktiga för organisationens framgång. 

 

Effektiva team genom små vinster

Teresa Amabile (bild) som är professor vid Harvard Business School, menar dock att det finns flera enkla åtgärder som du som teamchef kan vidta för att driva upp engagemang och därmed effektiviteten hos ditt team. Hon går så långt att hon säger att det är teamchefer som har allra störst möjlighet att påverka graden av engagemang i en organisation, större än företagsledning eller ägare.

Under 10 år studerade Teresa och hennes kollegor vad som gör människor produktiva och effektiva på jobbet. Teamchefer som, regelbundet, lyfte fram de dagliga små vinsterna som teamet gjorde visade sig ha högpresterande och effektiva team. Forskarlaget kallade det för “the progress principle” och härledde den inverkan detta hade på teameffektivitet till att alla människor vill göra framsteg (progress), känna sig framgångsrika och göra bra ifrån sig men att någon måste belysa framstegen. Några praktiska och enkla saker du kan göra är: 

Genom dessa små förändringar kan teamutvecklingen enkelt frodas. En lite mer ambitiös åtgärd, som forskarlaget på Harvard rekommenderar mycket starkt, är att börja skriva dagbok över din arbetsdag och ditt teams små vinster. Det räcker med 5-10 rader varje dag. Utöver att fira era små vinster kommer dagboken:

En modell jag själv använt när jag skrivit dagbok för mitt ledarskap och mitt teams effektivitet är att svara på följande tre frågor: Vad har vi gjort bra idag? Vad kan vi göra bättre? Hur gör vi det? Teresa på Harvard tipsar om att använda appen I done this. 

Flourish – För effektiva och högpresterande team 

I framtagande av Flourish har vi inspirerats mycket av professor Amabile och “the progress principle”. Vår chatt-robot automatiserar feedbackinsamlingen från dina medarbetare. I många fall fokuserar Flourish feedbackinsamling på förbättringsförslag från teamet men så snart roboten uppmärksammar att medarbetarna upplever att teamet redan är framgångsrikt inom ett område så skiftar den fokus och ber teamet lyfta fram “små vinster” och listar dessa åt dig. Vi har många användare (chefer) som anser sig ha utvecklat sina team och fått bättre effektivitet tack vare detta. Vidare har vi nyligen infört funktionalitet i chat-roboten för att mäta progress och performance enligt ett noga beforskat upplägg. Vi berättar gärna mer, boka ett möte här!

FLOURISH BLOGG:

Fler inlägg som kan vara intressanta:

Varför Flourish?

flourish ledarskap och engagemang leader

Stärkt ledarskap

Med Flourish i ryggen får du alla verktyg du behöver för att ta nästa steg i ditt chefsskap!

flourish ledarskap och engagemang Team Commitment

Engagerat team

Flourish lägger grunden för ett ökat engagemang, välmående och prestation i ditt team.

flourish ledarskap och engagemang Feedback som du kan lita på

Över 100 forskningsbaserade fokusområden ger dig konkreta svar inriktade på agerbarhet.

flourish ledarskap och engagemang

Okomplicerat och rakt på!
5 enkla steg till engagemang och effektivare team genom feedback.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies och GDPR