FLOURISH BLOGG:

Så mäter du engagemang i teamet

Dela på Facebook »
Dela på Linkedin »
Flourish - Så mäter du engagemang i teamet

Mät engagemanget i teamet och få rätt verktyg för att skapa en produktiv arbetsplats med medarbetare som trivs och utvecklas. Flourishs vd Mårten Andersson ger sina bästa tips på hur du lyckas.

Engagerade medarbetare är ett företags kanske viktigaste tillgång. Engagerade medarbetare är nöjdare, mer produktiva och delaktiga – helt enkelt en avgörande nyckel till framgång. Det finns hyllmeter skrivna om hur man skapar engagemang. Men hur vet man att man är på rätt spår?

– Vissa chefer går på magkänsla. Är du en väldigt erfaren chef kan det gå bra att göra det men det finns alltid en risk att magkänslan inte ger dig en sann bild av hur läget ser ut i teamet, säger Mårten Andersson, grundare och vd på Flourish. 

Att mäta engagemang ger ofta en bättre och mer objektiv bild. Att mäta över tid kan också ge värdefulla insikter om åt vilket håll engagemanget är på väg och om dina insatser för att höja det faktiskt ger resultat. Men hur mäter man engagemang?

– Tidigare mätte man ofta nöjdhet, hur nöjda medarbetarna var med sitt jobb. Men att medarbetaren är nöjd behöver inte betyda att hen också känner engagemang för sina arbetsuppgifter. Forskning visar istället att engagemang skapas av ”många bäckar små”. Därför behövs ett mätverktyg som tar in fler aspekter än bara nöjdhet, vilket vi har skapat med Flourish, säger Mårten Andersson.

Verktyg som mäter engagemang i realtid

För att skapa ett mätverktyg som tar med de många nyanserna av engagemang vände sig Mårten Andersson och hans kollegor på Flourish till forskningen och den beprövade erfarenheten. Resultatet blev Flourish Engagemant Pulse, ett verktyg som hjälper ledare att mäta, följa upp och agera på sina medarbetares välmående och engagemang i realtid.

Hur fungerar Flourish Engagement Pulse?

– Flourish Engagemant Pulse är en återkommande pulsmätning som hjälper ledare att följa trender i sitt team. Den utgår från sex forskningsbaserade nyckelfrågor, bland annat kring delaktighet, förutsättningar och framsteg, som är paketerade i en smidig och intuitiv chat.

Hur ofta ska man mäta?

– Det beror på. Är du ny som chef kan du behöva mäta mer frekvent, kanske varje eller varannan vecka, under en period tills du har lärt känna teamet. Därefter hittat ni ofta ett par områden som ni behöver förbättra och kan fokusera på dessa. Många organisationer gör misstaget att mäta vitt och brett och sedan inte veta hur man ska agera på mätningarnas resultat, säger Mårten Andersson.

Vad kan vänta sig få ut som chef från Flourish Engagement Pulse?

– Till skillnad från kollegor i branschen som också mäter engagemang så fokuserar våra mätvärden på teamet, i stället för på organisationen i stort. Vår filosofi kretsar runt teamet, att det är i teamen som möjligheten att bygga engagerade, inte bara nöjda team, är som störst. Nyttan du får som chef med Flourish Engagemant Pulse är att du får en baseline på ett antal aspekter där du svart på vitt ser var det finns utvecklingsområden och var ni är riktigt starka.

Kan du ge något exempel?

– Baserat på resultatet i Flourish Engagemang Pulse får du konkreta tips och idéer på hur du kan höja dina score. Ett exempel är om du behöver höja dina score kring feedback. Då kan ett tips vara att avsätta tid varje eller varannan vecka exempelvis över lunch där du finns tillgänglig för ett möte eller en walk-and-talk med dina medarbetare för att ge dem feedback på sitt arbete. Denna spot i kalendern finns sedan alltid tillgänglig att boka upp. De här tipsen är inget vi har hittat på själva utan de baseras på visdom från alla de chefer vi har talat med både här i Sverige och i USA. 

Vad är ett bra eller mindre bra engagement score?

– Det beror på. I stället för att jämföra dig med andra bör fokus ligga på att jämföra med sig själv. Det viktigaste är att se om trenden går åt rätt håll.

FLOURISH BLOGG:

Fler inlägg som kan vara intressanta:

Varför Flourish?

flourish ledarskap och engagemang leader

Stärkt ledarskap

Med Flourish i ryggen får du alla verktyg du behöver för att ta nästa steg i ditt chefsskap!

flourish ledarskap och engagemang Team Commitment

Engagerat team

Flourish lägger grunden för ett ökat engagemang, välmående och prestation i ditt team.

flourish ledarskap och engagemang Feedback som du kan lita på

Över 100 forskningsbaserade fokusområden ger dig konkreta svar inriktade på agerbarhet.

flourish ledarskap och engagemang

Okomplicerat och rakt på!
5 enkla steg till engagemang och effektivare team genom feedback.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies och GDPR