Feedbackkultur

En sund och levande feedbackkultur främjar innovation, lärande och utveckling. Här får du bästa tipsen för att lyckas.

Vad är en levande feedbackkultur

Feedback har länge varit ett välanvänt ord i ledarskapslitteraturen. Och det är lätt att förstå varför. Feedback är grunden i all beteendeförändring och ett viktigt verktyg för att organisationer och medarbetare ska växa och utvecklas.

En levande feedbackkultur innebär just det. Att skapa ett klimat på arbetsplatsen där konstruktiv återkoppling och lärande står i fokus i det dagliga arbetet. Organisationer som lyckas växer och utvecklas inifrån. Det främjar innovation och ger nöjda medarbetare som känner delaktighet, presterar bättre och bidrar till verksamhetens utveckling.

flourish ledarskap och engagemang flourish_symbol
flourish ledarskap och engagemang team
Feedback beskrivs i Svenska akademins ordlista så här:

feedback [fi:ʹdbæk], återkoppling för reglering av process; respons: få feedback på sitt arbete

Vad definierar en konstruktiv feedbackkultur?

Det är lätt att säga att man jobbar med feedback på arbetsplatsen. Knepet är att göra det på rätt sätt. Här är några bra och mindre bra exempel på hur man kan jobba med feedback.

Mindre bra
BRA

Feedbacken fokuserar på vad som är dåligt, utan att sträva mot en positiv förändring.

Feedbacken fokuserar på vad som kan bli bättre genom konstruktiv, lösningsorienterad återkoppling och förbättringsförslag..

Feedback fångas upp en eller ett par gånger om året. Den kan då ha tappat sin relevans och lett till onödiga surdegar och missnöje.

Feedback sker som en naturlig del i det dagliga arbetet, inte bara som en punkt på det årliga medarbetarsamtalet.

Den som ger feedback får ingen återkoppling. Det skapar missnöje och är ofta dödsstöten för en feedbackkultur.

Feedbacken tas på allvar och den som ger feedback får återkoppling. Det skapar delaktighet och engagemang på arbetsplatsen och främjar innovation.

Varför feedback?

• Leder till utveckling och motivation

Genom att få konstruktiv återkoppling utvecklas vi mot våra mål. Du får veta vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre. 

• Ökar prestation och produktivitet

Flera studier visar att en levande feedbackkultur ökar medarbetarnas prestationer och produktiviteten på arbetsplatsen. Studier visar till exempel att feedback kan leda till upp till 50 procent förbättring av gruppers prestation. 

flourish ledarskap och engagemang

NY FEEDBACK:
Jag uppskattar verkligen att ha med dig i gruppen, du är alltid så positiv!

NY FEEDBACK:
Vad bra att du skickade ut mötesinbjudan med så god framförhållning.

NY FEEDBACK:
Vilken givande workshop, den gav mig massor av idéer!  💪 🙏

flourish ledarskap och engagemang team

• Främjar innovation

De bästa idéerna sitter ofta hos medarbetarna. Ett inlyssnande ledarskap där medarbetarna känner sig delaktiga och uppmuntras att bidra främjar innovation och idéskapande.

• Höjer arbetsglädjen

Osäkerhet och otydliga förväntningar är en av de största källorna till stress i arbetslivet. Genom kontinuerlig feedback och återkoppling blir det tydligt vad som förväntas av en och när det har uppfyllts. Tydliga förväntningar minskar stress och höjer arbetsglädjen.

Hur skapar man levande feedbackkultur?

Det agila arbetssättet utgår från teamet och snabba beslutsprocesser långt ut i organisationen. Men du som ledare har en avgörande roll att ge rätt förutsättningar för att teamet ska lyckas. Så, hur gör man det?

flourish ledarskap och engagemang feedbackkultur

Vanliga frågor kring feedback

Ja. Feedback är grunden i all beteendeförändring och ett viktigt verktyg för att organisationer och medarbetare ska växa och utvecklas. För att feedbacken ska leda till positiv förändring behöver den vara konstruktiv, låt fokus ligga på lösningar – vad kan bli bättre?

Flourish är en enkelt och intuitivt feedbackverktyg som hjälper dig att samla in konkret och agerbar feedback. Med Flourish får du tillgång till en forskningsbaserad frågekatalog med 100+ olika chattkonversationer i fokusområden som täcker hela arbetsmiljöspektrat. Våra frågor är baserade på svensk- och internationell forskning och framtagna med hjälp av ledande HR-experter. Genom Flourish får ni ett forum där hela teamet kan göra sin röst hörd.

Ja, det finns en rad olika feedbacktekniker du kan ta hjälp av. Syftet med dem alla är att din feedback ska framföras på ett sätt som tas emot väl av mottagen – och därmed ger störst effekt. Uppfattas feedbacken som en attack riskerar istället mottagaren att gå i försvarsställning.

Relaterade artiklar