FLOURISH BLOGG:

Så ger du feedback till kollegan

Dela på Facebook »
Dela på Linkedin »
Så ger du feedback till kollegan

Feedback är ett effektivt verktyg att utveckla både relationer och organisationer – om den ges på rätt sätt. Här är några tekniker för att lyckas.

Har du någon gång stannat upp, känt att du har något du vill säga till din kollega men inte vetat hur du ska framföra kritiken? Då är du inte ensam. Att ge och ta feedback kräver eftertanke – och en hel del taktkänsla. Men det finns också en del tekniker som kan hjälpa dig på traven. Här kommer ett urval. 

Hamburgermetoden eller sandwichmetoden

Så gör du: Börja med att säga något positivt om personen. Framför sedan din kritik (på ett konstruktivt sätt!) och avsluta sedan med att återigen ge ett positivt omdöme, för att avsluta samtalet på ett trevligt sätt. 

Idén bakom: Den här metoden bygger på att varva beröm och kritik, som fyllningen i en hamburgare eller sandwich. Som avsändare kan det kännas bra att också lyfta något positivt om sin kollega (eller chef), och för mottagaren kan det vara lättare att ta emot kritik om man även får höra något positivt. Värt att ha med i beräkningen är att vi människor har en tendens att lägga större vikt vid negativ feedback än positiv. En nackdel med den här metoden är därför att berömmet kan hamna i skymundan för kritiken, eller att de olika omdömena blandas ihop och tappar sin udd.

Hamburgermetoden_sandwichmetoden_feedback

5:1

Så gör du: För varje negativt omdöme du framför till din kollega eller chef, se till att också ge fem positiva omdömen.

Idén bakom: Den här metoden bygger på psykologiforskning som visar att det krävs fem positiva omdömen för att väga upp ett negativt. Forskningen är visserligen gjord på kärlekspar men varför inte tillämpa samma tankesätt på arbetsplatsen för att skapa goda relationer? 

5:1_feedback

Feedbackbron

Så gör du: I stället för att berätta för den andra personen vad du gillar och inte gillar i hens beteende byter du ut dina påståenden mot frågor. Du ger motparten chans att berätta om sitt perspektiv och sin tolkning av situationen innan du berättar om din. 

Idén bakom: Som namnet antyder syftar den här tekniken till att skapa en bro mellan två parter. Att först intressera sig för den andres perspektiv kan hjälpa dig att förstå vad som ligger bakom den personens agerande, innan du framför din feedback. Det kan ge dig en bättre bild av vad som skett och minska risken för missförstånd.    

Feedbackbron_feedback

Jag-budskap

Så gör du: All feedback, oavsett vilken teknik du använder, bör utgå från ett Jag-budskap, dvs inledas med fraser som: ”Jag ser att du….”, “Jag hör att…”, ”När du gör så känner jag att…”. 

Idén bakom: Att utgå från sin egen upplevelse gör att feedbacken uppfattas som mer vänlig, istället för en attack. Låt budskapet handla om den andres beteende och vilken känsla/upplevelse det skapar hos dig. Till exempel: ”Jag upplever att du ibland avbryter mig på våra möten. Det får mig att känna att det jag har att säga inte tas på allvar.”

Jag-budskap-feedback
Vill du veta mer om hur ert team kan få en levande och sund feedbackkultur?

FLOURISH BLOGG:

Fler inlägg som kan vara intressanta:

Varför Flourish?

flourish ledarskap och engagemang leader

Stärkt ledarskap

Med Flourish i ryggen får du alla verktyg du behöver för att ta nästa steg i ditt chefsskap!

flourish ledarskap och engagemang Team Commitment

Engagerat team

Flourish lägger grunden för ett ökat engagemang, välmående och prestation i ditt team.

flourish ledarskap och engagemang Feedback som du kan lita på

Över 100 forskningsbaserade fokusområden ger dig konkreta svar inriktade på agerbarhet.

flourish ledarskap och engagemang

Okomplicerat och rakt på!
5 enkla steg till engagemang och effektivare team genom feedback.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies och GDPR