Kommunikation & Konflikter i virtuella team

Webinar On Demand med värdefulla insikter för er nya vardag. Vi diskuterar forkningsresultat och presenterar evidensbaserade verktyg för effektivt distansledarskap.

Else logga
It Company
Volvos logga
Motor Company
Idre Fjäll
Ski resort

Se även:

Ledarskap på distans: Vad säger forskningen?

Leder du med magkänslan? Kolla in vårt Webinar On Demand om forskningsbaserat distansledarskap. Användbara tips och verktyg utlovas!

Ledarskap och effektiva team genom feedback

Chatbox