Kommunikation & Konflikter i virtuella team

Webinar On Demand med värdefulla insikter för er nya vardag. Vi diskuterar forkningsresultat och presenterar evidensbaserade verktyg för effektivt distansledarskap.

flourish ledarskap och engagemang Else logga
It Company
flourish ledarskap och engagemang Volvos logga
Motor Company
flourish ledarskap och engagemang Idre Fjäll
Ski resort

Se även:

Ledarskap på distans: Vad säger forskningen?

Leder du med magkänslan? Kolla in vårt Webinar On Demand om forskningsbaserat distansledarskap. Användbara tips och verktyg utlovas!

Ledarskap och effektiva team genom feedback

flourish ledarskap och engagemang