LEDARSKAP
PÅ DISTANS

vad säger forskningen?

Webinar On Demand med värdefulla insikter för ledare och organisationer i den nya vardagen.

flourish ledarskap och engagemang Else logga
It Company
flourish ledarskap och engagemang Volvos logga
Motor Company
flourish ledarskap och engagemang Idre Fjäll
Ski resort

sE ÄVEN:

KOMMUNIKATION & KONFLIKTER I VIRTUELLA TEAM

Upplever ni att det är svårt att hantera konflikter i team som arbetar på distans? Titta på vårt senaste Webinar On Demand och få värdefulla insikter som hjälper er i den nya vardagen.

Ledarskap och effektiva team genom feedback

flourish ledarskap och engagemang