Flourish

ICA

Ett fantastiskt verktyg! Redan efter någon månad såg jag mätbara förändringar & hade fått insikter jag inte hade väntat mig.

Martin Persson, ICA Kvantum Falkenberg
Spela videoklipp

Varför ska man använda Flourish?

check-mark
För att ta ett järngrepp på företagets största kontrollerbara kostnad

Flourish ger örnkoll på arbetsmiljö och välmående. Upptäck ohälsosam arbetsmiljö och misstrivsel innan det blir stora kostnader i form av sjukskrivningar & personalomsättning.

check-mark
För att säkra upp nyckelkompetens

Ett fåtal nyckelpersoner kan vara tungan på vågen för att ta butiken till nästa nivå. Flourish skapar den delaktighet och inkludering som dagens butiksmedarbetare förväntar sig av moderna arbetsgivare.

check-mark
För att engagerade butiksmedarbetare säljer bättre

Flourish mäter och driver engagemang hos butikspersonalen. Identifiera oengagerade team och hjälp dem att hitta sina drivkrafter. Steg för steg mot ökad försäljning!

check-mark
För att inga goda idéer ska gå förlorade

Innovationer och nytänk kan skapa underverk men idéerna stannar ofta på butiksgolvet. Flourish snappar upp, sparar ner och sorterar alla smarta förbättringsförslag. Som en digital förslagslåda!

flourish ledarskap och engagemang Samla feedback i de kanaler du väljer

Hur hjälper Flourish er?

Effektiviserar medarbetarsamtalet

Flourish ger cheferna ett kraftfullt dataunderlag att utgå från vid utvecklingssamtalet. Mötet blir fokuserat, målinriktat och med tydlig struktur.

Automatiserar arbetsmiljöronden

Flourish ta bort mycket av det manuella arbete som kommer med arbetsmiljöronden. Genom ett smart upplägg sparar både organisation och chefer tid.

Stärker relationen till facket

En löpnade & dokumenterad uppföljning av medarbetarnas arbetsmiljö är positivt både för arbetsgivare och relationen till facket. Flourish skapar den transparens som ofta efterfrågas. 

Förbättrar
kommunikationen

Via Flourish anonyma direktkanal mellan butiksmedarbetare och ledning så kommer saker till ytan och kan behandlas direkt. Kommentarer kan besvaras omgående av närmsta chef via mobilen.

Boostar
kundupplevelsen

Flourish samlar in och stolpar upp positiva medarbetarförslag för en förstärkt kundupplevelse. Verktyget påminner och nudge:ar medarbetarna mot ett ännu bättre beteende ute i butik.

Med Flourish kan man på ett strukturerat sätt följa upp ledarskapet samtidigt som medarbetarnas synpunkter samlas in. Vi kan redan se mätbar beteendeförändring i de butiker där vi kör verktyget!

Boosta
flourish ledarskap och engagemang
Logotyp-Boosta-svart

Boosta arbetar idag med många av de främsta ICA butikerna i Sverige. De är bl.a marknadsledande i att utbilda och BOOSTA det “coachande förhållningssättet” hos chefer- och ledningsgrupper inom dagligvaruhandeln.

Flourish på ICA Falkenberg

Flourish och ICA Kvantum Falkenberg samarbete startade genom ett gemensamt projekt med utbildningsföretaget Boosta. ICA-handlaren Martin behövde ett digitalt verktyg som kunde mäta implementationen av ett nytt arbetssätt. I samband med detta fann Martin även värdet i Flourish som helhet, att effektivt och löpande mäta medarbetarfrågor så som arbetsmiljö och engagemang.

Eftersom butiken öppnar tidigt på morgonen och stänger sent på kvällen, sju dagar i veckan, uppstår stora utmaningar att finnas tillgänglig för alla medarbetarna på det sätt man önskar. En av de stora värden som Martin upplever med Flourish är medarbetarnas möjlighet att löpande lämna anonym feedback som Martin eller närmsta chef enkelt kan besvara direkt till den individen.

Medarbetarna i sin tur har ett enkelt och modernt sätt att göra sin röst hörd, påverka och engagera sig än mer i verksamheten. I många fall handlar engagemanget om att bidra till bättre kundupplevelser i butiken. Att medarbetarna inte behöver ladda ner nya appar eller skapa konton har varit en nyckelfaktor för att minska trösklar och säkerställa hög svarsfrekvens, månad efter månad.

Det var lätt och smidigt att komma igång! Verktyget är användarvänligt så cheferna lärde sig det på nolltid. Medarbetarna tog emot det positivt förmodligen för att Flourish gör sina undersökningar via Messenger

Martin Persson, ICA Kvantum Falkenberg
Redo att testa Flourish?

Boosta engagemang & ledarskap i er butik