FLOURISH BLOG:

Flourish Feedback: from seed to success

Dela på Facebook »
Dela på Linkedin »
Collage with pictures from Mårten's time in California

“Med både mångårig erfarenhet och startup-energi hjälper Flourish ledare och team att blomma ut till sin fulla potential.”

– Mårten Andersson, VD & Grundare, Flourish

Det första fröet till Flourish började gro i Kalifornien i USA då Mårten Andersson, en av företagets grundare, bodde i Sacramento där han studerade Human Resource Management vid California State University. I sina studier insåg han att synen på personalfrågor skiljde sig mycket mellan Sverige och USA. 

Den amerikanska synen på HR-arbete var förankrad i mätbarhet, resultat och hårda fakta med tydliga krav på att allt arbete skulle leda till affärsmässiga framgångar. Kontrasterna till den svenska modellen upplevdes som stora. Här har kopplingen till ekonomiska resultat traditionellt varit otydligare, mjuka värden har premierats och beslut har tagits på magkänsla snarare än analys. Mårten funderade på hur dessa två infallsvinklar skulle kunna sammanföras till en gyllene medelväg där medarbetarnas välmående var central utgångspunkt, men med mätbarhet och ekonomisk framgång som slutmål.

HR tech & Innovativt ledarskap

Under tiden i USA fick Mårten även möjlighet att genomföra både kortare och längre studiebesök på ett flertal globala tech-företag som alla anses ligga i framkant inom både ledarskap och HR. Dessa visiter till Amazon, Google, IBM och Microsoft förstärkte bilden av att chefer och HR-avdelningar, världen över, har mycket att lära av dessa innovativa företag.

flourish ledarskap och engagemang Mårten utanför Microsoft
Innovative leadership among the tech giants

Digitala verktyg för chefer

Framförallt var det nyttjandet av digitala hjälpmedel för att förstärka arbetsmiljön som imponerade. Företagens “born global-approach” hade i många fall tvingat dem att på egen hand utveckla de verktyg som cheferna behövde för att bedriva ett framgångsrikt ledarskap på distans. Verktygen användes för performance management och kompetensutveckling men även feedbackinsamling.

Feedback för framtiden

Just det senare, feedbackinsamlingen, skedde frekvent, systematiskt, teamorienterat och med stort fokus på små förbättringar. Detta väckte nya tankar för Mårten och hans tidigare funderingar kring välmående och målstyrning började blomma ut till en konkret affärsidé.

Flourish hjälper ledare att växa

Väl hemma i Sverige kom Mårten i kontakt med Ulf Larsson och Jonas Malmberg på Halmstadföretaget Quicksearch. Dessa veteraner inom organisationsutveckling har i över 25 år hjälpt företag med kund- och medarbetarundersökningar genom feedback. På Quicksearch såg man att marknaden var under snabb utveckling och att nya, agila verktyg behövdes. När Mårtens idé om en enkel och teamorienterad feedbacklösning mötte deras erfarenheter och insikter blev det en “perfect match”. Tillsammans vidareutvecklade trion produktidén, investerade resurser och bildade Flourish som ända sedan dess har haft som mål att snabbt, smidigt och enkelt hjälpa ledare och deras team att blomstra ut till sin fulla potential.

Läs mer om betydelsen och forskningen bakom Flourish i våra artiklar: “Flourish – Vad betyder det egentligen?” & “Forskningen bakom Flourish – små vinster visar vägen”

FLOURISH BLOG:

More posts that you might find interesting:

Why Flourish?

flourish leadership and commitment leader

Stronger leadership

Flourish gives you all the tools you need to take the next step in your management role!

flourish leadership and commitment Team Engagement

Dedicated team

Flourish lays the foundation for greater team commitment, well-being and performance.

flourish leadership and commitment Feedback that you can trust

More than 100 research-based focus areas provide specific answers that focus on actionability.

flourish leadership and engagement

Straightforward and to the point!
5 simple steps to commitment and more efficient teams thanks to feedback.

We use cookies to give you the best experience on our website. Read more about cookies and GDPR