En förlängd arm ut i organisationen

West Swedish Incubators

Ett digitalt verktyg som ger chefen möjlighet att ständigt veta hur medarbetarna mår – det är idén bakom Göteborgsföretaget Flourish.

– Vi erbjuder chefen en förlängd arm ut i organisationen, säger Mårten Andersson, grundare och vd.

 

Flourish – engelska för blomstra eller frodas – är namnet på såväl det unga företaget som dess enda produkt, en mjukvara i form av en så kallad chatbot, utvecklad specifikt för HR-ändamål. Namnet är sprunget ur den positiva psykologin, som istället för att fokusera på problemställningar studerar tillstånd som lycka och välbefinnande.

 

– Kan vi få arbetslag på olika företag att blomstra genom att prestera bättre kan vi förhoppningsvis leva upp till namnet, säger Mårten Andersson.

 

En chatbot, eller chatrobot, är en sorts digital assistent som kan ge användaren en upplevelse av att chatta med någon. Den används i många olika vardagliga sammanhang, som till exempel i företags kundtjänster. Den är utformad för att ge användaren känslan av att kommunicera med en verklig människa.

 

Chatbots finns idag på många webbplatser och på stora globala plattformar som Facebook Messenger, Slack och Microsoft Teams, där användarna räknas i miljardantal. Och strategin för Flourish är att uteslutande sälja programvaran via dessa plattformar.

 

Med Flourish integrerad i t ex Messenger i personalens mobiltelefoner kan en chef frekvent få reda på om medarbetarna trivs på arbetsplatsen och om de har förslag på något som kan förbättras. Det är chefen som bestämmer inom vilket område som medarbetarna ska få frågor, och hur ofta de ska få dem. Sedan sköter Flourish resten. I botten finns en databas med frågor inom ett fyrtiotal olika områden.

 

– Flourish hjälper chefer och HR-avdelningar att få feedback från sina medarbetare, såväl genom fördefinierade svarsalternativ som förslag till åtgärder i fritext. Det ökar kontakten mellan chef och medarbetare radikalt, inte minst när de träffas sällan, och kan ge medarbetarna en ökad känsla av delaktighet. säger Mårten Andersson.

 

En rekommenderad frekvens är två frågetillfällen per månad. Ett pling i telefonen är tecknet på att Flourish ställt en fråga. Den styrs av paketeringen av de områden som chefen beställt och kan vara av typen ”Utifrån dina nuvarande arbetsuppgifter, till vilken grad anser du dig nyttja hela ditt kompetensregister?”

 

Efter svaret kommer ett par följdfrågor – vanligen en om bakgrunden till svaret på fråga 1 och en som efterfrågar förslag till förbättringar. Hela dialogen brukar ta ungefär 90 sekunder. Alla svar redovisas anoynymt. Så fort medarbetarna svarat kan chefen logga in på sitt konto och se en sammanställning av svaren.

 

– De flesta företag genomför en årlig medarbetarundersökning. I jämförelse med det är ett par snabba frågestunder i månaden en ordentlig nivåhöjning och med vårt enkla verktyg får chefen löpande feedback och kan snabbt genomföra åtgärder, säger Mårten Andersson, som redan sett hur befintliga kunder gjort förbättringar utifrån feedback som kommit in via Flourish.

 

Nu är mycket arbete inriktat på vidareutveckling av boten. Den första versionen, som är på svenska, fokuserar på att samla in feedback från medarbetarna. Nästa steg kan vara att hjälpa cheferna att konkret agera utifrån de synpunkter de får in via Flourish. Ett sätt kan vara att presentera hur andra team agerat utifrån liknande förutsättningar.

 

Idén till programvaran fick Mårten Andersson efter en studieperiod i Usa för tre år sedan. Där uppmärksammade han hur utbrett bruket av digitala verktyg var i HR-sammanhang. Väl hemma igen kom han i kontakt med Ulf Larsson och Jonas Malmberg på Halmstadföretaget Quicksearch, veteraner på att hjälpa företag att inhämta sina medarbetares synpunkter.

 

Sedan Mårten Andersson arbetat fram en produktidé bildade han tillsammans med Larsson och Malmberg hösten 2017 det gemensamma företaget Flourish, där de senare blev företagets första finansiärer. Pengarna använde Mårten Andersson till rekryteringen av IT-utvecklaren Filip Larsson, som också gick in som delägare, och kontoret etablerades hos inkubatorn Framtidens Företag i Göteborg.

 

Dagens produkt bygger på en teknisk plattform som Flourish förvärvat och utvecklat och på frågebatterier som skapats av Quicksearch under 20 års verksamhet.

 

På sensommaren 2018 hölls releaseparty för den första versionen och ett par månader senare blev ett it-konsultbolag med ett tiotal medarbetare Flourish första kund. Affärsmodellen bygger på ett abonnemangssystem, vilket var utarbetat från start. Under det första halvåret jagade Mårten Andersson på två fronter – nya kunder och nya investerare.

 

– Kunderna började trilla in, men på investerarsidan var det tuffare. Jag fick samma svar från alla: de ville se fler betalande användare.

 

Lösningen på finansieringsproblemet blev ett företagslån från Almi, som fortfarande utgör grunden. Men nu finns också en begynnande kundstock om ett tiotal företag, och bortåt 500 medarbetare som börjat generera intäkter.

 

– Vårt mål är att så snabbt som möjligt få till en hållbar affärsmodell där vi inte är beroende av riskkapital, men för att lyckas med detta måste vi sälja en liten del av bolaget för att få med kompetenta människor som kan hjälpa oss dit. Tanken är att vi ska växla upp till ett större team under 2020 för att ytterligare kunna öka farten på försäljningen, den tekniska utvecklingen, support och digital marknadsföring. Då är jag säker på att vi kan nå break even inom 24 månader, säger Mårten Andersson.

 

Kundtillväxten vill Mårten skapa inom ett segment han definierar som ”verksamheter där medarbetarna sällan träffar sin chef”, som bemanningsbolag, hemtjänsten eller väktarbolag.

 

– Våra konkurrenter har gått på kunskapsintensiva bolag, eftersom de driver trender, men nu har trenden kommit igång och börjat rulla, och därför fokuserar vi på mer personalintensiva branscher. Vi går ganska hårt på till exempel bemanning inom lager och logistik. Där träffar medarbetarna i princip aldrig sin chef, och där kan Flourish göra enorm nytta. Det handlar om att hitta vårt hörn av marknaden, säger Mårten Andersson.

 

Med en digital produkt är marknaden global och inom inte alltför lång tid är tanken att presentera en version av Flourish på engelska. I det unga företagets första fas har försäljningen förutsatt fysisk närvaro, och Mårten Andersson spenderar alltjämt sin mesta tid hos kund. Men för att lyckas nå utanför Sverige är strategin helt och hållet inriktad på digital försäljning.

 

– Självklart vill vi nå ut globalt. Potentialen i såväl produkten som marknaden är enorm.

Mårten Andersson

Mårten Andersson

Vill du veta mer om Flourish?
Fyll i namn och e-post, så svarar jag oftast samma dag.

Fler inlägg du kan vara intresserad av

Vanliga utmaningar som våra kunder berättat om

Figur man lila tröja brunt hår

”Den årliga medarbetarundersökningen är bara en ögonblicksbild, vi måste mäta löpande”

Figur team leader kvinna

”Det är jättesvårt att få fart på förbättringsarbetet efter den årliga mätningen, som chef behöver jag systemstöd eller mer hjälp från HR”.​

Figur kvinna mörkt hår

”Vi på HR hinner inte följa upp handlingsplaner kopplade till medarbetarenkäten. Ibland har de inte blivit genomförda alls”​

Figur man lila tröja mörkt hår skägg

”Som chef för ett team vill jag kunna skicka ut egna pulsmätningar och följa teamets utveckling på egen hand"

Figur team leader man

”Ledningen kräver att vi på HR förvandlar åsikter till beteeendeförändringar som sedan syns i mätbara affärsmål”

Figur kvinna mörkt hår

”Mina medarbetare tycker emejl-enkäter är tråkigt, jag vill visa upp något nytt”

Figur kvinna

”Traditionell medarbetarundersökning skapar en offermentalitet, som att det är någon annan fel alltid”

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies och GDPR