Service & butikskedjor

Flourish är en feedbackmjukvara som samlar insikter om butik-  restaurang-, eller hotellkedjans dagliga drift och ger järnkoll på medarbetartrivsel.

Hur hjälper Flourish er?

Knyter driften närmare huvudkontoret

Genom löpande anonyma mätningar ges hela organisationen möjlighet att delge sina åsikter. Nyanställd som erfaren, alla får en kanal till HQ. 

Strukturerar medarbetarsamtalet

Flourish ger cheferna ett kraftfullt dataunderlag att utgå från vid utvecklingssamtalet. Mötet blir fokuserat, målinriktat och med tydlig struktur.

Effektiviserar regionchefens arbete

Kampanjer, rekrytering och allmän uppföljning. Regionchefens vardag är stressig. Flourish tydliggör var utmaningarna är störst så fokus kan läggas där. 

Förbättrar kommunikationen

Via Flourish anonyma direktkanal mellan butiksmedarbetare och ledning så kommer saker till ytan och kan behandlas direkt. Kommentarer kan besvaras omgående av närmsta chef via mobilen.

Boostar kundupplevelsen

Flourish samlar in och presenterar medarbetarförslag för en mer positiv och förstärkt kundupplevelse. Plattformen påminner och inspirerar medarbetarna till ett ännu bättre beteende mot kund.

Naturkompaniet logotyp
Aspenäs herrgård logotyp

Flourish på Lagerhaus

Flourish och Lagerhaus samarbete startade 2018 när bolaget tog beslut om att ta nästa steg i sitt personalarbete. Företaget hade framgångsrika år bakom sig och planerade för flertalet nya butiksetableringar. HR och ledning ville säkerställa att butikscheferna ute i landet var med på resan och att alla, på ett enkelt sätt, skulle kunna bidra med feedback om vad som kunde förbättras. Både i arbetsmiljö, drift och kundbemötande.
BIld på lagerhous fasad

Eftersom butikerna är utspridda över hela landet fanns det också en oro för att regioncheferna, i takt med att nya butiker öppnas, skulle få allt svårare att hålla sig uppdaterade om butikschefens utmaningar. Flourish drogs igång och tacka vare att feedbackinsamlingen skedde via Teams-chatten kom alla igång snabbt. Inga nya appar behövde installeras och mejlflödet (som redan var pressat) undveks.

Inledningsvis var mätningarnas fokus via centrala faktorer som arbetsmiljö, samarbete, kommunikation mm. Men under årens lopp har Flourish batteri av butiksanpassade frågor använts mer och mer. I dessa ligger fokus vid den dagliga driften. Regioncheferna får snabbt en känsla för vad som brinner just nu och kan gå ut med rätt information vid rätt tid. På huvudkontoret, där alla jobbar ganska tätt, är det huvudsakliga värdet att löpande få en anonym pulstagning av läget så att små problem inte hinner bli oönskade surdegar.

Redo att testa Flourish?

Boosta engagemang & ledarskap i er butik