Industri & Lager

Flourish är en feedbackmjukvara som samlar insikter om industri & lagrets dagliga drift och ger järnkoll på medarbetartrivsel.

Hur hjälper Flourish er?

Strukturerar medarbetarsamtalet

Flourish ger cheferna ett kraftfullt dataunderlag att utgå från vid utvecklingssamtalet. Mötet blir fokuserat, målinriktat och med tydlig struktur.

Förbättrar kommunikationen

Via Flourish anonyma direktkanal mellan produktionsmedarbetare och ledning så kommer saker till ytan och kan behandlas direkt. Kommentarer kan besvaras omgående av närmsta chef via mobilen.

Effektiviserar produktionen

Lättillgängligheten och närheten till Flourish gör att personalen i större utsträckning delar idéer som effektiviserar produktionen. Som en digital förslagslåda, som faktiskt fungerar!

Automatiserar arbetsmiljöronden

Flourish förenklar mycket av det manuella arbete som kommer med arbetsmiljöronden. Genom ett smart upplägg sparar både organisation och chef tid.

Stärker relationen till facket

En löpnade & dokumenterad uppföljning av medarbetarnas arbetsmiljö är positivt både för arbetsgivaren och relationen till facket. Flourish skapar den transparens som ofta efterfrågas. 

flourish ledarskap och engagemang
flourish ledarskap och engagemang

Flourish - för rätt insatser, i rätt tid

Att vara öppen och ödmjuk, visa tillit och förtroende samt att ställa rätt frågor är viktiga egenskaper för en ledare, tycker Emmy Wislander på Volvo Trucks. Att även hålla sig uppdaterad på stämningen i teamet samt vara lyhörd för varje medarbetares behov är också avgörande för ett effektivt ledarskap, men kan vara utmanande med ett team på 25 personer. För ett drygt år sedan började Emmy Wislander och hennes team, likt flera av deras kollegor på Volvo, att använda Flourish, för att i realtid kunna ta pulsen på organisationen och snabbt kunna sätta in insatser när det behövs, där det behövs. 

– Jag leder en väldigt stor grupp och det är svårt att hinna med den individuella coachningen så ofta som jag skulle vilja. När många i teamet jobbat hemifrån och vi inte ses så ofta ställer det ännu högre krav på mig som ledare att vara proaktiv och hålla koll så att utvecklingen inte drar åt fel håll. Det har varit väldigt bra att kunna följa trender i teamet och agera direkt när behoven uppstår, säger Emmy Wislander.

Feedback genom Flourish lägger grunden för dialog. En pressad situation med hemarbete och en uppväxlad produktionstakt gav snabbt avtryck.

– Vi valde att arbeta med de fokusområden i Flourish som behandlar stress där viktade frågor hjälpte oss se förändring över tid. Efter en ganska tuff period kunde vi se en påtagligt negativ trend där. Vi ägnade därför vår två efterföljande teamsmöten till att diskutera vad detta berodde på och använde breakout sessions för att spåna idéer om hur vi kunde förbättra situationen. Det gav väldigt mycket, säger Emmy Wislander. Möjligheten att kunna lämna individuella kommentarer och förbättringsförslag i Flourish har varit en viktig pusselbit i kommunikationen, och har uppskattats av både medarbetare och ledning.

– Det har varit en väldigt bra grund till en efterföljande dialog om vad vi kan göra bättre. Det har blivit en naturlig del av vår kommunikation. En del uppskattar också möjligheten att kunna lämna anonyma kommentarer, säger Emmy Wislander.

Tiden för intervjun är slut och nästa möte väntar för dörren för Emmy Wislander. Trots ett fullspäckat schema märkts det att samtal om ledarskap engagerar. Samtal är också en viktig grund i ledarskapet, enligt henne.

– Att få människor att prata med varandra, det kommer man väldigt långt på, säger hon.

Redo att testa Flourish?

Boosta engagemang & ledarskap i er butik