Vilken typ av ledare vill du vara?

Utveckla ditt ledarskap med Flourish – det agila feedback­verktyget som sätter ditt teams välmående och engagemang i fokus.

Genom löpande dialog i etablerade kanaler samlar vår chattbot in agerbar feedback från dina medarbetare.

Med konkreta insikter om ditt team kan du stärka ditt ledarskap och lägga grunden för gemensam famgång.

flourish ledarskap och engagemang telephone_chat

Flourish är där du är

Med Flourish samlar du feedback i kanalerna ni redan använder.

Messenger

Microsoft
Teams

Slack

flourish ledarskap och engagemang MarcusTannerfalk-bubbla

Med Flourish ser jag trender i mitt teams engagemang och kan agera på kvalitativ feedback.

Marcus Tannerfalk, Tetra Pak

Flourish hjälper dig med:

flourish ledarskap och engagemang checkmark-yellow_transp

Agilt ledarskap

Med vår chatbot fångar du snabbt och smidigt upp både trender och akuta behov hos ditt team och kan agera direkt för att anpassa dina insatser där de får störst effekt.

flourish ledarskap och engagemang checkmark-yellow_transp

Agerbar feedback

Mätbara KPI:er och kvalitativa insikter samlas in och presenteras i ett enkelt och intuitivt gränssnitt så att du snabbt ser vad som är viktigt och kan fokusera på teamets behov. 

flourish ledarskap och engagemang checkmark-yellow_transp

Engagerade
& effektiva team

Flourish hjälper dig med ett aktivt, transparent och närvarande ledarskap vilket driver medarbetarnas välmående, engagemang och effektivitet.

flourish ledarskap och engagemang checkmark-yellow_transp

Rätt fokus

Välj bland över 100 forskningsbaserade frågebatterier framtagna med våra kunders behov i centrum. Smarta filter och rekommendationer gör det lätt att hitta rätt fokus för just ditt team!

Över

0
forskninsbaserade frågeområden

Över

0
medarbetare använder Flourish

Över

0
förbättringsförslag genom Flourish
flourish ledarskap och engagemang Flourish Feedback loop

Flourish feedback loop

Genom att använda en arbetsmodell baserad på en enkel, iterativ feedbackloop möjliggör Flourish ett agilt ledarskap. De mätbara och kvalitativa insikterna från teamet samlas in, för att sedan ligga till grund för dialog, analys, agerande och ny målsättning. 

Okomplicerat och effektivt, helt enkelt!