Ledarskap och effektiva team genom feedback

Flourish är en feedbackmjukvara som skapar högpresterande team och hjälper dig bli en bättre chef

Flourish i Messenger
Flourish i Messenger

Agerbar feedback som stöttar ditt chefskap

I en intelligent feedbackloop involverar Flourish teamet så ni hjälps åt med teamutvecklingen 

Email-enkät? Nej!
Ny app? Nej!

Med Flourish samlar du feedback genom Microsoft Teams, Slack eller Facebook Messenger

Bygg team med prestation & resultat i centrum

Flourish håller dig fast fokuserad vid förbättringsåtgärder och synliggör best-practice, för ett framgångsrikt ledarskap

Else logga
Volvos logga
Idre Fjäll

Involvera medarbetarna och mät hur ni presterar tillsammans

Vi tror på ett inkluderande ledarskap och att teamet ska hjälpas åt att få fart på förbättringsarbetet. Genom ett involverande ledarskap som är öppet för feedback menar vi att det skapas team präglade av engagemang, delaktighet och produktivitet.

Flourish hjälper dig att löpande samla in och strukturera upp medarbetarnas förbättringsförslag så det blir tydligt vad som behövs mest. Genom okomplicerade pulsade mätningar skapar vi insikter och belyser vad som är viktigast att fokusera på just nu. Med Flourish samlar du inte bara data, du driver positiv förändring! 

Chatbox Flourish
Flourish mobil världskarta

Ta pulsen på organisationen

Ingenting är årligt längre, HR & ledning måste mäta och agera på organisationsförändringar löpande. Med Flourish kan ni det! 

I realtid följer ni centrala nyckeltal (eNPS m.fl.) och förser era chefer med ett verktyg som sätter fart på förbättringsarbetet. Flourish fungerar som ett komplement till medarbetarundersökningen eller kan ersätta den om ni hellre vill det.

Med Flourish får HR & ledning:

  • Standardiserade pulsfrågor eller enligt önskemål, alltid forskningsbaserat.
  • Insyn i teamens pågående förbättringsaktiviteter.
  • Logik i orsaken till framgångsrika team och deras best-practice.

Vi förstår att det måste vara enkelt!

Så här fungerar Flourish

1. Bjud in teamet

Direkt från Flourish bjuder du in medlemmarna i ditt team som sedan väljer var de vill chatta, exempelvis i Slack eller Microsoft Teams. 

Pil till höger

2. Välj fokusområden

I vårt frågebibliotek väljer du vilka fokusområden Flourish ska chatta med teamet om till exempel förbättrat samarbete eller ökad effektivitet. Bestäm också vilken frekvens som passar teamet, det vill säga hur ofta Flourish ska chatta.

Pil till vänster

3. Starta Flourish

Flourish börjar nu samla in feedback och input från teamet. Tillsammans hittar ni idéer och förbättringsförslag som tar er framåt. Flourish strukturerar och håller ordning! 

Pil till höger

4. Mät igen & följ upp

Löpande under året kan du sedan följa upp och pulsa viktiga fokusområden igen. Framgångsrika aktiviteter & förbättringsförslag kan du dela med chefskollegor. Med Flourish håller ni förbättringsarbetet levande, hela året! 

1. Bjud in teamet

Direkt från Flourish bjuder du in medlemmarna i ditt team som sedan väljer var de vill chatta, exempelvis i Slack eller Microsoft Teams. 

2. Välj fokus-områden

I vårt frågebibliotek väljer du vilka fokusområden Flourish ska chatta med teamet om till exempel förbättrat samarbete eller ökad effektivitet. Bestäm också vilken frekvens som passar teamet, det vill säga hur ofta Flourish ska chatta.

3. Starta Flourish

Flourish börjar nu samla in feedback & input från teamet. Tillsammans hittar ni idéer och förbättringsförslag som tar er framåt. Flourish strukturerar och håller ordning! 

4. Mät igen och följ upp

Löpande under året kan du sedan följa upp och pulsa viktiga fokusområden igen. Framgångsrika aktiviteter och förbättringsförslag kan du dela med chefskollegor. Med Flourish håller ni förbättringsarbetet levande, hela året! 

Okomplicerat och rakt på!

Flourish
är där du är!

Inga fler email-enkäter eller nya appar, med Flourish samlar ni feedback i kanalerna där ni redan befinner er. 

Mobilapp Flourish två figurer

Hur funkar en Chatbot?

Så här chattar Flourish

Förbättrat samarbete med Flourish

| Vad kan Flourish chatta om? |

Sätt din årsplan, sen sköter Flourish resten!

Alla team har fokusområden som man vill förstärka. I Flourish finns mer än 50 frågor och pulsar men också färdigkomponerade program. Allt du behöver för att sätta ljuset på vad som är viktigt i ditt team eller er organisation. 

Forsknings- och evidensbaserat med målet att involvera medarbetarna i förbättringsarbetet. Med Flourish till hjälp slipper chefer bära teamets utveckling på egen hand! 

Konversation med Flourish

Varför Flourish?

Flourish är en feedbackmjukvara för HR och ledningsgruppen men framförallt för chefen och hens team. Det är i teamet det händer och om det ska ske förändring är det där fokus bör ligga. Det är den filosofin vi följer.

Som chef känner du bäst i bröstet hur läget i teamet är, utmaningen är snarare hur du ska hantera de utmaningar ni står inför som grupp. Därför lägger Flourish tonvikten vid konkreta förbättringsförslag och mindre vid tungrodd analys.

Ledarskap behöver inte vara svårt. Vi menar att lösningen i gruppdynamiska prövningar ofta finns hos medarbetarna själva, så låt oss därför involvera dem. 

Flourish passar utmärkt som ett komplement till den årliga medarbetarenkäten. Flourish tar vid där den slutar, genom att följa och få fart på förbättringsarbetet under året. För det är ju precis vad teamet vill – att det ska hända något!

Konversation med Flourish